החלטת השופט לובוצקי

Wednesday 14 בJul, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

אתמול נתן השופט לובצקי את פסיקתו בענייננו וקבע כי ש.ל.ה היא יחידת מיקוח אחת וכללית רפואה משלימה לא תהיה יחידת מיקוח נפרדת.

משמעות הפסיקה היא, כי ההסתדרות הוכרה כארגון היציג בש.ל.ה, המוסמך לנהל מו”מ עם ההנהלה ולחתום על הסכם קיבוצי בשם העובדים בכל ש.ל.ה.

זהו יום עצוב, לא רק לנו אלא לכל העובדים במשק שאינם מאורגנים עדיין, משום שהפסיקה הזו, ביחד עם שתי פסיקות ביה”ד הארצי, שניתנו לאחרונה בעניין אקרשטיין וטייסי אל-על, מקבעות תנאים כמעט בלתי אפשריים לעובדים, הרוצים להתארגן במקום בו אין הסכם קיבוצי קודם. כדי להבין את זה, די להביט שנתיים אחורה אל נקודת ההתחלה שלנו. אם הפסיקות הללו היו עומדות לפני שנתיים, לא הייתה קמה התארגנות עובדים לא בכללית רפואה משלימה ולא בש.ל.ה. זאת משום הקושי העצום ליצור את הסולידאריות הדרושה להתאגדות אותנטית, עם עובדים שאינם עובדים איתנו באותה מרפאה ולא חולקים איתנו את אותו מקצוע ואותם תנאי שכר.

בנוסף לפסק הדין העגום הזה, החליט השופט לובוצקי לא לדון בבקשת הביזיון שלנו וזאת משום שהבקשה הוגשה במסגרת הסעדים הזמניים שניתנו לנו. תוקפם של הסעדים הזמניים פג ברגע שיש פסיקה בתיק העיקרי. במילים אחרות, החלטתו שלא לדון בביזיון נובעת מטעמים טכניים.

על אף פסק הדין הנ”ל,  מחוייבותנו לשיפור תנאי העבודה והשכר בש.ל.ה בעינה עומדת, גם בתנאים החדשים שנוצרו, כשאת העובדים מייצג כרגע ארגון שנכנס למו”מ עם ההנהלה ללא קיום הליך דמוקרטי הכרחי של בחירות, שבחר לא לקיים הליך מסודר של גיבוש דרישות בשיתוף העובדים, אותם הוא מתיימר לייצג ושאינו מוצא לנכון לקיים אסיפות בהן, לכל הפחות, יפרוס את עמדותיו במו”מ. מציאות מצערת ומדאיגה זו איננה מרתיעה אותנו ובימים הקרובים נערוך בחינה מדוקדקת של האפשרויות המשפטיות והארגוניות העומדות לרשותנו.

בכנס שנקיים ביום ג’ ה-20.7  מוצאי ט’ באב בשעה 20:30 בסמינר הקיבוצים,

נמשיך ונדון בפסיקת ביה”ד, ההשלכות שלה עלינו והמשך דרכנו.

ונסיים בשני ציטוטים מתוך פסה”ד שיזכירו לנו את ההישג שאי אפשר לקחת מאיתנו: “כוח לעובדים מצידו יכול לזקוף לזכותו הישג ערכי משמעותי של יצירת התארגנות חדשה במקום עבודה בלתי מאורגן”.

ו…“זאת החלטנו, לא מבלי שנשכח לחזור ולשבח את ב”כ המבקשת 1, עו”ד דרעי, שפעל יחד עם ארגון כוח לעובדים לחיזוק חופש ההתארגנות, על ידי יצירת התארגנות ראשונית במקום עבודה בלתי מאורגן.”

בברכת חזקים כאיגוד

הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on החלטת השופט לובוצקי

עדכון מדיון הסיכומים בביה”ד לעבודה

Friday 9 בJul, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

מצורף פרוטוקול דיון הסיכומים שהתקיים השבוע בביה”ד האזורי לעבודה. השופט לובוצקי אמור לתת  את הכרעתו עד ה-14.7 ולפסוק האם ש.ל.ה היא יחידת מיקוח אחת או שניתן לפצל את כללית רפואה משלימה ליחידת מיקוח נפרדת.

וכמה אנקדוטות ראויות לציון מתוך הדיון:

 • על רקע הנוכחות הבולטת של עובדים רבים החברים באיגוד בדיון, בלטה העובדה כי אף עובד המאוגד בהסתדרות לא טרח להגיע לאולם ביה”ד.
 • השופט לובוצקי אמר לעו”ד המיצג את ההסתדרות, כי אם כוח לעובדים לא היו באים לכללית רפואה משלימה, אזי ההסתדרות לא הייתה מגיע לש.ל.ה עוד הרבה שנים.
 • מכל שלל הטיעונים של הצדדים בדיון המאד מעניין שהיה, ייזכר הטיעון המופרך והלא יאמן של ההנהלה, לפיו “כללית רפואה משלימה” לא יכולה להיות יחידת מיקוח נפרדת כי אין דבר כזה “כללית רפואה משלימה” – זה מותג: כמו שביסלי ובמבה זה מותג. (מופיע בע”מ 31 שורות 9,10).

תודה מיוחדת לעו”ד אסף דרעי, שעשה כהרגלו עבודה מעולה ומאד מרשימה.

בברכה,

הנהגת האיגוד וועדת התאום

פרוטוקול דיון הסיכומים


Comments Off on עדכון מדיון הסיכומים בביה”ד לעבודה

עדכון מביה”ד הארצי

Friday 2 בJul, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שהתקיים בביה”ד הארצי בבקשת הערעור של ההנהלה וההסתדרות, החליט ביה”ד כי: 

1. התיק ישאר בביה”ד האזורי ולא יעבור לארצי כפי שביקשה ההסתדרות.

2. הנושא בו צריך ביה”ד להחליט הוא: מהי יחידת המיקוח. כלומר האם בש.ל.ה יש לפצל את יחידת המיקוח או לקבוע יחידת מיקוח אחת.

3. על ביה”ד האזורי לקיים דיון סיכומים בע”פ בנושא יחידת המיקוח עד ה-7.7.10 ולתת החלטה עד ה14.7.10: סעיף זה בהחלטת ביה”ד, קובע למעשה לוח זמנים צפוף להכרעה ומשמעותו היא כי בתוך שבועיים תתקבל הכרעת ביה”ד האזורי לגבי יחידת המיקוח.

4. נדחתה בקשת ההנהלה וההסתדרות כי ביה”ד יורה על הפסקת המו”מ איתנו. אי לכך, המו”מ ביננו ובין ההנהלה ימשך לכל הפחות עד לקבלת הכרעה של ביה”ד האזורי.

 תודה גדולה מגיעה לעו”ד איאן יופה, הרכז המשפטי של כוח לעובדים שייצג אותנו היום בארצי וזאת בהתראה קצרה ביותר, שכן בקשתנו לדחות את הדיון שנקבע להיום בגלל העדרותו  של עו”ד אסף דרעי, שנמצא בחו”ל, לא התקבלה ע”י הארצי.

 ועוד שני עניינים:

 • בפגישתנו עם ההנהלה השבוע הבהרנו, כי העלאת התעריפים עליה הודיעה ההנהלה לפני שבוע, איננה מהווה מענה מבחינתנו להרעת התנאים, שבאה לידי ביטוי בהורדת האחוזים ואי חיוב מטופלים שלא הגיעו לטיפול וכי בקשת בזיון ביה”ד שהגשנו עומדת בעינה. ההנהלה הבהירה מצידה, כי עדכון התעריפים נעשה עפ”י סקר מחירי שוק והסיבה לכך שתעריף טיפולי הדיקור לא עודכן, היא כי תעריף טיפולי הדיקור המקובל כיום, תואם את המחירים בשוק.
 • אנו נערכים לקיומו של כנס עובדים נוסף בזמן הקרוב. הודעה על תאריך ומיקום הכנס תצא בימים הקרובים.

 המשך שבוע נפלא

הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on עדכון מביה”ד הארצי

עדכון לעובדים

Monday 14 בJun, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

להלן מספר עידכונים מהשבוע החולף:

 • השופט לובוצקי ביקש מההנהלה להגיש את תשובתה לבקשתנו בעניין הרעת התנאים עד ה-16.6.09.
 • בדיון שהתקיים השבוע בעניין יחידת המיקוח, נחקרו העדים של ההנהלה ושל ההסתדרות ע”י עוה”ד שלנו – אסף דרעי. בסוף הדיון, ביקש השופט לובצקי כי הצדדים יעבירו אליו את סיכומיהם במהלך החודש הבא. מתוך החקירות, נציין את הדברים המטרידים שאמרה בעדותה נציגת ההסתדרות: לשאלתו של עו”ד דרעי האם ערכו בחירות לועד ההסתדרותי ענתה שעדיין לא וכאשר נשאלה האם יש בכוונתם לערוך בחירות, ענתה שהם יערכו בחירות רק לאחר שייחתם הסכם קיבוצי.

המשמעות היא שההסתדרות, באם תוכר כארגון היציג, מתכוונת לנהל מו”מ על ידי אנשים שלא נבחרו ע”י העובדים. ואנו שואלים: אם לא העובדים בוחרים את נציגיהם אז מי כן בוחר אותם? אולי ההנהלה בוחרת אותם? אם לא העובדים מחליטים על הדרישות שיעלו לדיון במו”מ מי מחליט עליהן? אולי גם על זה ההנהלה מחליטה? ומי זה שחותם על הסכמים בשם העובדים? יכול להיות שההנהלה היא זו שחותמת בשמם?

הדברים העגומים הללו מדגישים שוב, ביתר שאת, את החשיבות של ארגון עובדים המתנהל בצורה דמוקרטית ושקופה. גם אם ההסתדרות תוכר על ידי ביה”ד כארגון היציג ב”כללית רפואה משלימה”, איננו מתכוונים להרפות מדרישתנו לדמוקרטיה ושקיפות.

 • טרם התקבלה תשובת ביה”ד הארצי לבקשת רשות הערעור של ההנהלה ושל ההסתדרות.

שבוע טוב לכולנו
הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on עדכון לעובדים

עדכון לעובדים

Wednesday 2 בJun, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

השבוע הגשנו לביה”ד בקשה, להורות להנהלת ש.ל.ה לחדול לאלתר מהפרת צו ביה”ד האוסר עליה להרע את תנאי עבודתם ושכרם של העובדים המתארגנים.  הבקשה מתייחסת להרעת התנאים החד צדדית והחמורה שנוקטת ההנהלה בחצי השנה האחרונה ,אשר באה לידי ביטוי בהורדת אחוזי התגמול למטפלים ובפגיעה הנוספת של אי תגמול על מטופלים שלא הופיעו.
כעובדי החברה, אנו מצטערים על כך שההנהלה בחרה לפגוע בשכרנו בצורה כה חמורה ובכך להפר את צווי ביה”ד ברגל גסה. אנו מצטערים על כך שהנהלת החברה בה אנו עובדים, לא מצאה לנכון במשך חצי שנה של שיחות מו”מ, לסיים את הגזל הנמשך הזה בצורה הגונה שמכבדת אותנו העובדים ואת עצמה. אנו מקווים שהתערבותו של ביה”ד תשים קץ למה שההנהלה הייתה צריכה לעשות כבר מזמן. עוד אנו מקווים, כי ההסתדרות תצטרף אלינו בבקשה זו, למענם של כל העובדים בחברה.

ביום ראשון הקרוב ה-6.6 בשעה 11.00 יתקיים דיון נוסף בביה”ד האזורי לעבודה. כולם מוזמנים להגיע לביה”ד ברחוב שוקן 25 ולהיות נוכחים בדיון.
בדיון זה, צפויים להחקר על ידינו העדים מטעם ההנהלה ומטעם ההסתדרות.

 • הנהלת ש.ל.ה וההסתדרות, הגישו לאחרונה לביה”ד הארצי בקשת רשות לערעור על החלטות ביה”ד האזורי. ההנהלה ערערה על החלטת ביה”ד מה-9.5 שלא לחזור בו מההחלטה שנתן בהסכם השהיית השביתה בדבר החובה לנהל איתנו מו”מ. ההסתדרות, בבקשה תמוהה, שלא לומר הזויה, בקשה לערער על החלטה שמעולם לא נתנה ע”י ביה”ד,בדבר חובת ההנהלה לנהל מו”מ קיבוצי עם כוח לעובדים. ההסתדרות בקשה גם לערער על החלטת ביה”ד האזורי שלא להעביר את הדיון בתיק לביה”ד הארצי כפי שהיא בקשה בדיון האחרון. אנו הגשנו את תשובתנו לבקשות הללו ונעדכן אתכם בהחלטת ביה”ד הארצי בעניין.
 • השבוע, סיים את עבודתו בש.ל.ה חבר הנהגת האיגוד היקר והמופלא דני בילינסון. דני, אשר עוזב מסיבות אישיות, ביקש להעביר לכולנו כמה מילות פרידה:

תודה רבה על הדרך המשותפת
על החזון, על האומץ, על הביחד
התרוממות הרוח, הראיה למרחק

אני עוזב את עבודתי בכללית אחרי 3.5 שנים
עצוב ושמח סיום
זה טוב
הרבה אהבה, דני בילינסון

אני רוצה להודות בשם כולנו לדני, האיש הגדול עם הנשמה הענקית, שעם השכל הישר שלו, החשיבה המקורית והיצירתית, הכושר האירגוני ובעיקר עם שפע האהבה שהוא מעתיר בנדיבות אין קץ על כל הסובבים, תרם תרומה משמעותית בכמה מהצמתים היותר משמעותיים של ההתארגנות שלנו. על תרומתו אפשר למנות בין השאר את ליווי הקמת סניפי השפלה, הובלת פעילות השטח בזמן השביתה וחברותו בצוות מו”מ בתחילת דרכו.

אני רוצה גם לאחל בהצלחה בשם כולנו למיכל יצחקוב, שתמלא את מקומו של דני כנציגה לאסיפה הכללית של “כוח לעובדים” וזאת מאחר ועפ”י מספר הקולות שקיבלה בבחירות, היא הבאה בתור בהתאם לתקנון כוח לעובדים.
מיכל עובדת כמעסה במרפאת דרור בראשון לציון. היא הובילה את הקמת הסניף בשפלה צפון בחום, בחוכמה ובנחישות האופיינים לה וממשיכה לתרום כל הזמן בעבודת ועדת התאום.

המשך שבוע נפלא
יעל קונש – יו”ר האיגוד, חברי ההנהגה וועדת התאום


Comments Off on עדכון לעובדים

עדכון מביה”ד לעבודה

Monday 10 בMay, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שהתקיים אתמול בביה”ד לעבודה, המשכנו לפעול למען חיזוק שיתוף הפעולה בין העובדים בש.ל.ה והצענו להסתדרות להצטרף למו”מ, שכבר מתקיים בינינו ובין ההנהלה. אנו מקווים שיענו בחיוב להצעה זו ובכך נחזק משמעותית את כוח המיקוח של כלל העובדים בש.ל.ה אל מול ההנהלה.

מתוך פרוטקול הדיון:

“בא כוח המבקשים (כלומר אנחנו) בהגינותו, הזמין את נציג ההסתדרות להיות שותף למו”מ עם שאר נציגי העובדים שכבר החלו בו, ולאור הצהרתו וודאי שאין שום מקום לשנות מהחלטה שניתנה בקשר לסעד הזמני”.

ואלה עיקרי הדיון הנוספים:

 • השופט נעתר לבקשתנו לחקור את עדי ההנהלה וההסתדרות ובכך דחה למעשה את דרישות ההסתדרות וההנהלה לבטל את ההליך כולו, לאור פסקי הדין בתיק אקרשטיין וטייסי אל-על, שנתנו לאחרונה ע”י ביה”ד הארצי. לפיכך, יתקיים דיון נוסף בתאריך ה-6.6.10 יום ראשון בשעה 11.00, בו יחקרו עדי ההנהלה וההסתדרות על ידינו וההסתדרות תוכל לחקור עדים שלנו.
 • השופט דחה את בקשת ההנהלה, לבטל את החלטתו הקודמת בדבר קיום מו”מ עם נציגות העובדים עקב שינוי הנסיבות. לפיכך, המו”מ ביננו ובין ההנהלה יימשך.
 • ביקשנו מביה”ד לטפל בהפרה הבוטה של ההנהלה את הסעדים הזמניים, בכך שהרעה באופן חד צדדי את שכרנו ע”י הורדת האחוזים. השופט ביקש שנגיש לו בקשה בכתב על העניין או שלחילופין נעלה זאת בדיון שיתקיים ב6.6.10

נשמח להמשיך ולעדכן אתכם בהתפתחויות גם בהמשך,

בברכה, הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on עדכון מביה”ד לעבודה

עדכון לעובדים

Saturday 8 בMay, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

השבוע השקנו לראשונה מבצע של שיתוף פעולה בין עובדי המשלימה, האסטתיקה והסמייל, הלא הוא מבצע העצומה, הקוראת להנהלת ש.ל.ה להחזיר את אחוזי התגמול שגזלה מעובדי התפוקה בחברה, באופן חד צדדי. המבצע הזה, בנוסף להיותו משותף לכל עובדי ש.ל.ה, משותף לעובדים שחברים בהסתדרות, בכוח לעובדים, בהסתדרות רופאי השיניים, באיגוד השינניות ולעובדים שבחרו לא להצטרף לאף ארגון. העצומה קוראת לתקן את העוול שנגרם לעובדי התפוקה ומבקשת גם את תמיכתם של העובדים השעתיים שבינינו, אשר זקוקים לא פחות לאחדות הכוחות כדי להאבק על העלאת שכרם, שהוא הנמוך ביותר בחברה. שיתוף הפעולה הזה נולד על רקע ההבנה, כי פיצול כוחם של העובדים פוגע בנו העובדים ומשרת את האינטרסים של ההנהלה. שיתוף פעולה זה נולד גם על רקע דרישתם של עובדים רבים, כי האפשרות לקבוע את מטרות המאבק והדרכים להשיג את המטרות הללו, ישארו בידי העובדים ויקבעו בדרכי דמוקרטיות ולא על ידי עסקני אירגון עובדים כזה או אחר, או לחילופין על ידי קבוצה מצומצמת של עובדים, אשר האינטרסים שלה אינם ידועים לכלל העובדים. שיתוף הפעולה המבורך והמרגש הזה הוא מעבר לכל הכרעה משפטית בעניין יחידת המיקוח והיציגות בש.ל.ה וב”כללית רפואה משלימה” ואנו מחוייבים לקדמו גם לאחר הכרעת בית הדין, תהיה אשר תהיה. אם עדיין לא חתמתם, אתם מוזמנים להכנס לקישור ולצרף את קולכם: http://www.atzuma.co.il/shila/

פגישות המו”מ נמשכות, אולם לאור הסחבת שנוקטת ההנהלה בקידום הנושאים המהותיים, בטענה שאינם יודעים כיצד להתקדם עד לפסיקה בבית הדין, החלטנו להתמקד בנושאי הפרט והשטח. נושאים אלו, המטופלים על ידי צוות המו”מ באופן קבוע בפגישות עם ההנהלה, לא זכו עד כה לחשיפה מצידנו, עקב היותם עניינים אישיים של עובדים. בין שאר ההישגים שלנו בתחום זה, ניתן להזכיר את שתי העובדות אשר זכו בשבועיים האחרונים להחזרים כספיים של אלפי שקלים, הודות להתערבותנו. כמו כן עובדים רבים שמקבלים היום 7 מטופלים במשמרת ולא 8 ללא הפסקה, כפי שאולצו קודם לכן. בנוסף, אנו מלווים עובדים בהדרכה לקראת שיחות בירור ו/או שימוע ועניינים נוספים. היכולת שלנו לעמוד אחד לצד השני במקום העבודה הוא אחד מהישגי ההתאגדות שלנו ועליו אנו גאים במיוחד. בכל מקרה בו אתם צריכים עזרה ו/או עצה, אנו מזמינים אתכם לפנות לנציגים המקומיים שלכם או במייל לכתובת האיגוד: mazkirut.shila@gmail.com


ביום ראשון הקרוב ה – 9.5.10 יערך דיון מעקב בביה”ד לעבודה בנושא יחידת המיקוח ושאלת היציגות. כולם מוזמנים להגיע לביה”ד ברחוב שוקן 25 ת”א, בשעה 12.00.

על אף שאנו צופים כי לא יהיה זה הדיון האחרון, ברור כי ההכרעה בעניין היציגות קרובה. תהיה אשר תהיה הכרעת ביה”ד, המשא ומתן שלאחריה יהיה משא ומתן להסכם קיבוצי. זהו הישג ענק שאנו, העובדים שהתארגנו ב”כוח לעובדים”, הובלנו והוא פועל יוצא של השביתה. משמעותו של ההישג הזה היא, שמעבר לשיפור תנאים ושיפור בשכר, ההנהלה לא תוכל לעשות עוד שינויים חד צדדיים בתנאי השכר וההעסקה שלנו, ושעובדים יזכו להגנת האיגוד במקרה שההנהלה תרצה לפטר אותם. עם זאת, את הדברים הללו חשוב לסייג ולשאול את עצמנו, כיצד נוכל לוודא שמשא ומתן וחתימת הסכמים לא תעשה מעל ראשי העובדים, כמו הסכמים רבים במשק. במקרה וההסתדרות תייצג גם את העובדים בכלל ש.ל.ה, מוטלת עלינו האחריות והחובה להמשיך לפעול כמנהיגות עובדים מחוייבת, שתעמוד על דרישת העובדים להתנהלות שקופה ודמוקרטית של הארגון המייצג אותנו.

שיהיה לנו שבוע טוב,
הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on עדכון לעובדים

אירועי ה-1 במאי

Monday 26 בApr, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בשנתיים האחרונות, חלה מגמה מבורכת של התעוררות בעבודה המאורגנת בישראל ואלפים רבים של עובדים, שלא היו מאורגנים בעבר, התאגדו, מתאגדים ונאבקים באומץ על זכויותיהם. דו”ח בנק ישראל, שפורסם השבוע, מציין זאת וכן את תרומתו של “כוח לעובדים” למגמה זו, שעשוייה לשנות לטובה את מגמת ההחלשות של העבודה המאורגנת בישראל, שחלה בשני העשורים האחרונים ולתרום משמעותית להעלאת מעמדם, שכרם ובטחונם של העובדים בישראל.
אנחנו גאים להיות חלק מחלוצי המגמה הזו, שסוחפת אחריה עוד ועוד עובדים, שהחליטו להפסיק לשתוק אל מול הניצול ההולך וגובר של העובדים בישראל, ומזמינים את כולנו להצטרף לארועי חג הפועלים, הלא הוא ה-1 במאי.

אירועי ה-1 במאי יחגגו השנה ביום שישי ה- 30.4, בערים הגדולות.

אנו מצטרפים לחגיגות כארגון, יחד עם ארגונים שונים לשינוי חברתי, ביניהם: תנועות הנוער, קו לעובד, מפלגות השמאל, ארגוני עובדים שונים, הקשת הדמוקרטית המזרחית ועוד.

הצעדות השנה הן בסימן:

 • קידום התארגנויות עובדים והעבודה המאורגנת
 • נגד הפרטה בעיר ובמדינה
 • נגד הרס והפרטת הסביבה ונגד גזענות, אפלייה ודיכוי לאומי
 • בעד שיוויון זכויות, סולידאריות ושלום.

עובדים ופעילים מכל הסניפים של “כוח לעובדים” ייצעדו יחדיו ונציגים שלנו ינאמו בעצרות המרכזיות.

אירועי חג העובדים בערים השונות:

באר- שבע, איש קשר – עמית דויטשר 054-3311748:

מתכנסים בשעה 10:00 ברחבת ההסתדרות, צועדים ב10:30 במדרחוב של קניון קרית הממשלה עד רחבת תחנת הרכבת שם תיערך עצרת.

האירוע בפייסבוק: http://www.facebook.com/event.php?eid=110048372364403

ירושלים, איש קשר – נדב אהרוני 054-5936737:

מתכנסים בשעה 10:00 בגן העצמאות למעגלי דיון והרמת כוסית. ב-11:15 מתחילים בצעדה משותפת לכיכר ציון. בשעה 12:30 תתקיים העצרת בכיכר ציון. כוח לעובדים, נצעד כגוש אחד!

האירוע בפייסבוק: http://www.facebook.com/event.php?eid=112646155413729

חיפה, איש קשר – שי גלי 054-3311744:

מתכנסים בשעה 12:30 בואדי ניסנאס ומשם צעדה לשכונת הדר. בשעה 15:30 תיערך העצרת. בין השאר גם ארגון המורים העל יסודיים מצטרף לצעדה.

האירוע בפייסבוק: http://www.facebook.com/event.php?eid=108212099216115

בשבת ה-1 במאי ייערך אירוע נוסף של תנועות הנוער וארגונים חברתיים שאנו מצטרפים אליו, בשעה 12:00 בחלק הצפוני של פארק הכט.  איש קשר: רמי הוד-0543311740

תל אביב-יפו, איש קשר – ערן סגל 052-6733919:

בשעה 13:00 יצאו שלוש צעדות מנקודות שונות בעיר ויתאחדו בשעה 14:30 לצעדה ענקית מרוטשילד פינת שינקין עד לגן מאיר, שם תיערך עצרת והופעות מ- 16:00 עד 18:30. הקונספט של הצעדות הוא איחוד המאבקים החברתיים לכדי מאבק אחד, המציב אלטרנטיבה לקפיטליזם הדורסני בישראל. צעדות ייצאו מגינת לוינסקי, מאיזור חברות כוח האדם ברושטילד ומגן צ’רלס קלור.

אנו נתכנס בשעה 13:00 בגינת לוינסקי ונצעד כגוש אחד מכל הסניפים בארגון, דרך איזור חברות כוח האדם ברוטשילד לצעדה המאוחדת.

האירוע בפייסבוק: http://www.facebook.com/event.php?eid=114548725239985


Comments Off on אירועי ה-1 במאי

בחירות בכוח לעובדים

Saturday 24 בApr, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

ביום חמישי ה- 29.4.2010 , בשעה 18:00, יתקיימו בפעם השניה בתולדות הארגון, בחירות לאיוש התפקידים בכל הגופים המרכזיים של “כוח לעובדים”, הנבחרים על ידי אסיפת הנציגים. למי שעוד לא מתמצא בנבכי המוסדות של הארגון, נזכיר כי אסיפת הנציגים מורכבת מחברי ההנהגות הנבחרות של הסניפים וביניהם גם 8 חברי ההנהגה שלנו, אותם בחרנו בחודש שעבר. אסיפת הנציגים היא הגוף המוסמך לבחור את צוות הארגון, המהווה למעשה את הנהגת הארגון וכן את ועדת הביקורת וועדת הבחירות המרכזית.

יום הבחירות מהווה את אחד מרגעי השיא במאמץ האדיר להנחלתה של תרבות דמוקרטית בעבודה המאורגנת בישראל. המילה “דמוקרטיה” כל כך שחוקה, שראוי לעצור לרגע ולראות כיצד היא מתקיימת בפועל ב”כוח לעובדים”:

 • העובדה כי החלטנו לצאת לשביתה ולסיים שביתה בהצבעות דמוקרטיות של כלל חברי הארגון, היא דמוקרטיה בפעולה אשר איננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
 • העובדה כי דרישות העובדים מההנהלה מתגבשות ע”י כלל החברים, היא דמוקרטיה בפעולה שאיננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
 • העובדה כי ב”כוח לעובדים” הסכם עם ההנהלה נחתם רק לאחר שאושר ע”י כלל החברים בהצבעה, היא דמוקרטיה בפעולה שאיננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
 • העובדה כי להנהגת הארגון יכול להבחר כל אחד מהחברים בארגון, היא דמוקרטיה בפעולה אשר איננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.

ארגון “כוח לעובדים” מתייחד, בין השאר, בכך שהוא איננו מסתפק בקיומו של מנגנון דמוקרטי אלא אף מטפח תרבות דמוקרטית הלכה למעשה – וזאת ע”י כך שהוא מעמיד לידי העובדים המתארגנים בו את כל הכלים הנחוצים כדי לנהל את ענייניהם, לקבל החלטות איכותיות ולהוציאן לפועל בצורה מיטבית.
אנו מאמינים, כי טיפוחה של תרבות דמוקרטית בארגוני עובדים מהווה כלי רב עוצמה, אשר באמצעותו ניתן לרסן את הניצול ההולך ומעמיק של העובדים על ידי בעלי ההון ולהביא לחלוקת הון צודקת ושיוויונית יותר בחברה.

שלכם/ן,

הנהגת האיגוד וועדת התאום


Comments Off on בחירות בכוח לעובדים

הפסיקה בעניין “אקרשטיין” ומשמעותה עבורנו

Friday 26 בMar, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

השבוע קיבל ביה”ד הארצי לעבודה את הערעור שהוגש לו ע”י הנהלת אקרשטיין וקבע כי כל שלושת מפעלי החברה הם יחידת מיקוח אחת. פסק הדין הקובע כללים מנחים לקביעתה של יחידת מיקוח, מעדיף באופן עקרוני יחידת מיקוח אחת לחברה אחת, אך משאיר סדק מסויים המאפשר את פיצולה של יחידת מיקוח במקרים מסוימים. פסק הדין גם קובע כי הכללים לקביעתה של יחידת מיקוח, יחולו גם במקרה של התארגנות לראשונה ויישומם יעשה תוך התחשבות במאפיינים היחודיים של התארגנות כזו.

פסק הדין הזה, המטה בצורה ברורה את נקודת האיזון ביחסי העבודה לטובת המעסיקים, יכול היה לבוא לעולם הרבה “הודות” לפועלה הבריוני של ההסתדרות באקרשטיין. במשך 30 שנה זנחה ההסתדרות את עובדי אקרשטיין. היא גבתה מהעובדים דמי חבר ו”בתמורה” אסרה עליהם להקים ועד ולא נאבקה ולא הגנה עליהם ועל זכויותיהם בשום דרך, גם שפוטרו בה עובדים שניסו להקים ועד לפני 15 שנה. לאותה הסתדרות, שנתנה את ידה לסעיף בחוזה של עובדי אקרשטיין האוסר עליהם להתארגן, בער פתאום להיות הארגון היציג בחברה, לאחר שביה”ד האזורי הכיר ב”כוח לעובדים” כארגון היציג במפעל החברה בירוחם. ההתנהלות הכוחנית של ההסתדרות באקרשטיין, כמו גם אצלנו והנזק שהיא מסבה לאינטרסים של העובדים, רק מדגישה ומחזקת את הצורך בארגון עובדים דמוקרטי, שיפעל ללא פשרות למען האינטרסים של העובדים ולא למען אינטרסים של עסקנים, פוליטיקאים והנהלות.

איך זה משפיע על הפסיקה בעניין יחידת המיקוח אצלנו?
כפי שהבהיר השופט לובוצקי בדיון האחרון, פסיקת ביה”ד הארצי בתיק אקרשטיין, תתווה את אפשרויות הפסיקה בתיק שלנו. ההבדל בין אקרשטיין לבינינו הוא, שבאקרשטין טענו לפיצול יחידת המיקוח בגלל המרחקים הגאוגרפיים ואצלנו עומד הטיעון של התארגנות לפי סקטור מקצועי. הפסיקה בארצי מפחיתה אמנם את הסיכוי כי נוכר כיחידת מיקוח נפרדת, אך עלינו להמתין בסבלנות להכרעה סופית.

איך זה משפיע על המו”מ?
לפני שבוע העברנו את תגובתנו לנתונים שההנהלה הציגה והצגנו את דרישתנו כפי שהותוותה ע”י ועדת התאום, לתשלום של מינימום 75 ש”ח לשעה, אשר 70% מהם יהוו מרכיב קבוע בשכר ו30% יהוו מרכיב תפוקתי. בנוסף חזרנו על דרישתנו כי לא תהיה פגיעה בשכרו של אף עובד במעבר לשיטה החדשה.
בפגישה שנועדה לאתמול, היינו אמורים להמשיך ולדון בנושא השכר מנקודה זו. עם זאת, ההנהלה בקשה לדחות את הפגישה על מנת שתוכל ללמוד את הפסיקה בארצי ולשקול את עמדתה. פגישת המו”מ הבאה נקבעה לאחרי חג הפסח, לתאריך ה-8.4.

ואם ביה”ד יכיר בהסתדרות כארגון יציג?
במצב כזה, ההסתדרות היא שתנהל את המו”מ עם ההנהלה. המשמעות של זה עבורנו היא שצל כבד יהיה מוטל על ייצוג האינטרסים שלנו העובדים במו”מ ובהסכם שייחתם וזאת משום שההסתדרות, שאיננה גוף דמוקרטי, לא נוהגת לשתף את העובדים במו”מ ולא פעם חתמה על הסכמים עם ההנהלות ללא הסכמת העובדים ואף בניגוד לרצונם.

כיצד נוכל להגן על זכויותינו במקרה כזה?
בשנתיים האחרונות קיבלנו החלטה אמיצה, לקחת אחריות על עצמנו במקום עבודתנו ולדאוג לשיפור תנאי עבודתנו ושכרנו. אנו סבורים כי החלטה זו צריכה להמשיך ולכוון את צעדינו גם בהמשך. אנו רוצים להדגיש, כי כעובדים אשר מייצרים את הכנסות החברה ונותנים לה את צביונה היחודי, נותר בידינו מרחב תמרון לא קטן לעמוד על כך שהאינטרסים  שלנו יבואו לידי ביטוי מול ההנהלה, וזאת בתנאי שנשאר מאוחדים ונאמנים למטרה אשר מובילה אותנו לאורך כל הדרך. לא כאן המקום להרחיב לגבי מרחב התמרון האפשרי ובכל מקרה, במידה ולא נזכה בהכרה ביציגות, נבחן את דרכי הפעולה העתידיות שלנו ביחד, בפגישות שלנו העובדים, באסיפות ובכנסים.

האם יהיה עלינו לעבור להסתדרות ולשלם להם דמי חבר?
ממש לא. ביה”ד יכול לקבוע מי הוא הארגון היציג בחברה, אך לא באיזה ארגון יהיה חבר כל אחד מאיתנו. החברים ב”כוח לעובדים” ימשיכו לשלם דמי חבר רק ב”כוח לעובדים” (אשר זולים באופן משמעותי מדמי החבר שגובה ההסתדרות). בנוסף, המשך חברות ב”כוח לעובדים” יבטיח את כינונה של אופוזיציה חזקה שתעמוד על זכויותינו בצורה אפקטיבית.

לסיום, אנחנו מביאים את דבריו המרגשים ומעוררי ההשראה של שי כהן, שנכתבו בעקבות הפסיקה:

עלינו להתבונן לתוצאה בבית הדין בעיניים פקוחות, אבל כמו שלמדנו מול מעסיקים דורסניים: גם בלי למצמץ.
ההנהלות וההסתדרות לא הפנימו עוד מול מה הן ניצבות, בהתעוררות של כוח לעובדים והתארגנויות נוספות בכל רחבי הארץ. בשנתיים האחרונות, נשים וגברים במגוון  מקומות עבודה, מתייצבים על האינטרסים האמיתיים והצודקים שלהםבסולידריות ומנהיגות דמוקרטית, ובזכות העשייה של כולנו יש להם גם את הכלים, הנחישות והאומץ לשנות את שוק העבודה בישראל. הגל הזה אדיר בעוצמתו ותכסיס כזה או אחר לא יבלום אותו. נאמנים לעקרונות בשמם יצאנו לדרך, נשטוף מעל ומבעד המכשולים. מבנים ישנים שעמדו לשלוט ולרסן את העובדים, הנאלצים להסתפק בפחות ופחות יסחפו עם הגל הזה, ושבריהם יוסיפו לעוצמתו- בדרך לשינוי העמוק שנדרש בחברה שלנו.

גם באקרשטיין – כמו שהובלנו את ההסתדרות לארגן במהלך בזק מקום עבודה שזנחה עשרות שנים, כך נוביל אותה להישגים והסכם טוב למען העובדים. מי מבין החברים שיזכור כיצד חל השינוי המדהים הזה בחברה, וישאר נאמן לארגון ולשותפים שהובילו לשם, יהנה גם משותפות דמוקרטית ודמי חבר צנועים במקום חברות יקרה בעדר ההסתדרות.

אני כותב בהתרגשות אמיתית כשאני חושב עם מי אני זוכה לחלוק רגעים מאתגרים כמו הרגע הזה. בפאתוס אין שמץ של זיוף, בזכות העובדה שאני כותב לכם: הנשים והגברים המרשימים והאמיצים ביותר בישראל, אלו שללא יומרה או תועלת אישית פועלים בתחכום ועוצמה למען הכלל. אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנו עומדים במקום הנכון- רק מלהתבונן לצדדים ולראות מי עומד לצידנו.

דווקא כאן, במקום שנראה קשה, אפשר להביט אחורה ולראות איזה שינוי חוללנו יחד. כיצד, כבר היום, השתנו חוקיו של עולם העבודה בישראל. להתחבר לכוח שהוציא אותנו לדרך- ולהרגיש כיצד הוא מתגבר לקראת האתגרים הבאים.”

בברכת חג חרות שמח
הנהגת האיגוד וועדת תאום


Comments Off on הפסיקה בעניין “אקרשטיין” ומשמעותה עבורנו