Archive for October, 2009

המאבק של מטפלי “כללית רפואה משלימה” תופס תאוצה

Wednesday, October 7th, 2009

בחג הסוכות הזה להנהלת כללית רפואה משלימה כבר קשה יותר לחגוג על גב המטפלים. החג המטפלים פסקו: “די לניצול! אנחנו לא מוכנים להמשיך לטפל בגב המטופלים ובאותה עת ההנהלה תרכב על גבינו”. (בלוג איגוד עובדי כללית רפואה משלימה)

מטפלי “כללית רפואה משלימה” נאבקים בתנאי העסקה פוגעניים ומנצלים בהם הם מועסקים. המשמרת חלה ביום חג? העובדים לא מקבלים שכר! מטופל לא הגיע – העובד לא מקבל שכר! מטפל חולה? הוא לא מקבל שכר! מטפל יוצא לחופש? הוא לא מקבל שכר! והיד עוד נטויה…

כשבועיים מתקיימת שביתה כללית ב”כללית רפואה משלימה”. עשרות מטפלים פוקדים מידי יום את מרפאות “כללית רפואה משלימה” בכל רחבי הארץ, מחלקים מנשרים ואף מציגים את מצוקתם בדרך מקורית: המשך מתן טיפול לעוברים ושבים במיטות טיפול שהוצבו מחוץ למרפאות המושבתות.

מאות אנשים מביעים סולידריות עם המטפלים ומצטרפים למחאה על ההעסקה הפוגענית ועל התעלמות ההנהלה מהעובדים וסירובה לשבת עימם סביב שולחן המו”מ. מטופלים רבים בחרו בשלל דרכים לתמוך במטפליהם, כגון: הדרת רגליהם מהמרפאות, שליחת מכתבי תמיכה והיו שיזמו החתמה על עצומה למען המטפלים. לתמיכה הצטרפו גם עובדים מסניפים שונים של “כוח לעובדים” מכל רחבי הארץ, אשר לוקחים חלק בפעילויות ההסברה במרפאות ועוד רבים אחרים.

הנהלת החברה מצידה לא מכירה בהתארגנות העובדים ומתנכלת ומאיימת על השובתים. בשל כך, איגוד עובדי כללית רפואה משלימה פנה ביום שלישי ה-6 לאוקטובר 2009 לבית הדין לעבודה ובהחלטת השופט יצחק לובוצקי תידון הבקשה לפניו באופן דחוף כבר בתחילת שבוע הבא. הפנייה של איגוד עובדי כללית רפואה משלימה הוגשה באמצעות בא כוחו ממערך הליווי המשפטי של “כוח לעובדים” עו”ד אסף דרעי, בבקשה להוציא צווי מניעה להנהלת החברה, בעניין ההפרעות החמורות והרבות לחופש ההתארגנות וזכות השביתה. בין היתר עוסקת הבקשה ב-מניעת איומים בפיטורים, מניעת העסקת עובדים חדשים במקום השובתים, מניעת הפרעה לחלוקת חומר הסברה ולמניעת שינויים חד צדדים בתנאי ההעסקה של העובדים – כלומר ביטול הקיצוץ החד צדדי עליו הודיעה ההנהלה באחוזי התגמול של המטפלים, כצעד כנגד השובתים.

“ההנהלה מנצלת את יכולת הנתינה שלנו. אומרים המטפלים. במשך שנים ידענו להפריד בין תנאי הניצול בהם אנו מועסקים ובין הזכות הגדולה של עבודת הטיפול.” אך לא עוד – לא “בכללית משלימה!”.”ההנהלה שהניחה כי מבחינתנו אין מחיר לאושרו של המטופל, החליטה כי בשוברי יום הולדת הניתנים ללקוחות במחירי הנחה, תגרע ההנחה ממשכורתנו”.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QPYk5RaTxFQ&feature=player_embedded[/youtube]

לפרטים נוספים: בלוג איגוד עובדי כללית רפואה משלימה