Archive for December, 2009

עדכון שבועי מחדר המו”מ

Tuesday, December 22nd, 2009

לבלוג המלא – “בידיים שלנו”

אנו שמחים להביא בפניכם עוד עידכון מחדר המו”מ.

בשבוע שעבר:

  • ההנהלה פרסה בפנינו את הצעתה למבנה שכר.

ההצעה כללה למעשה 3 שיטות תגמול, כאשר הצעה אחת היא השיטה הנהוגה כיום והשיטה השנייה היא מעיין ווריאציה על שיטה זו. בשתי השיטות יש קיזוזים מחודש לחודש ולמעשה שתיהן שיטות תפוקתיות.
השיטה השלישית מציעה מרכיב שכר שעתי קבוע + פרמיה על כל טיפול, ללא קיזוזים מחודש לחודש. שיטה זו היא הקרובה ביותר לדרישתנו לשכר קבוע וצפוי. פירוט נרחב יותר של שלושת השיטות אותן מציעה ההנהלה, ישלח בהמשך השבוע.

  • בניגוד להתחייבותה מהשבוע הקודם, נמנעה ההנהלה מלהביא נתונים על ממוצעי שכר במקצועות השונים. חזרנו ודרשנו כי נתונים אלו יוצגו בפניננו.
  • נושא נוסף שהעלנו ובקשנו לגביו את תגובת ההנהלה, הוא ניגוד האינטרסים המובנה בכך שחלק מהרופאים הממיינים עובדים גם כמטפלים באותה מרפאה בה הם ממיינים.
  • אנו חוזרים ומעלים את נושאי השטח והפגיעה הכלכלית בחלק מהעובדים ששבתו. עד כה תשובות ההנהלה אינן מספקות. ועדת התאום, שתפגש בסוף השבוע הקרוב, תעסוק בנושא זה.
  • חוזר שהפיצה ההנהלה לפני שבוע, מורה להציע משמרת חדשה במרפאה קודם כל לעובדי המרפאה. אם לא נמצא ביניהם מי שיאייש את המשמרת, היא תוצע לעובדים מתוך הרשת ורק אם לא יימצא עובד בתוך הרשת תפנה ההנהלה לקליטת עובד חדש. אנו מברכים על חוזר זה, אשר תואם דרישה שלנו כפי שנוסחה בדף הדרישות וכפי שהוצגה בפני ההנהלה עוד לפני השביתה.

השבוע:
–  נמשיך לעסוק במבנה השכר ונשאף להגיע לנוסחה שתהיה מקובלת עלינו ועל וההנהלה.
–  נעלה את נושא ביטול הטיפולים המשולבים ונבקש הבהרות מההנהלה למהלך זה.
–  נבקש את תגובת ההנהלה לעניין ניגוד האינטרסים הגלום בעבודת הרופאים.
–  נמשיך להעלות את בעיות השטח ולדרוש מענה הולם.

שיהיה לכולנו שבוע נפלא
צוות המו”מ, ההנהגה וועדת התאום

עדכון מחדר המו”מ ועוד

Saturday, December 19th, 2009

בשבועיים האחרונים עסקנו בחדר המו”מ במבנה השכר. הדרישה המרכזית, אותה אנו מדגישים חזור והדגש, היא הדרישה לשכר קבוע ויציב.
פרסנו יותר בפירוט את מודל ההעסקה והשכר שאנו דורשים:
– רף המינימום הכספי למשרה מלאה, יהיה שכר של 8,160 ש”ח בחודש.
–  משרה מלאה למטפלים תוגדר כ- 4 משמרות שבועיות של 6 שעות.
–  כל משמרת תכלול רבע שעה לסידור החדר והפסקה של חצי שעה בתשלום.
–  לכל סוג טיפול יוגדר מספר מקסימום של טיפולים במשמרת.

ההנהלה, מצידה, מעלה את הקושי בהתנהלות כאשר מספר רב של עובדים נותנים 1-2 משמרות בשבוע ומעלה את הדרישה, כי המטפלים יגדילו את הקפי המשרה שלהם. תשובתנו לטענה זו, היא כי כאשר ישופרו תנאי השכר, ממילא מטפלים ירצו להוסיף עוד משמרות.

דרישתנו מההנהלה לתגובה רצינית על הדרישות שהעלינו זכתה לנסיונות התחמקות שונים ומשונים במשך מספר פגישות. עם זאת, השבוע אמורה ההנהלה להציג בפנינו נתוני שכר ולהביא הצעה משלה.

בכל פגישה אנו מקדישים זמן מה לנושאי השטח. תלונות המטפלים שהגיעו אלינו, הנוגעות לחזרה מהשביתה, הועברו להנהלה בכתב ובעל פה. לצערנו, עד כה בוחרת ההנהלה להתנער מכל אחריות לפגיעה בעובדים. ועדת התאום תדרש לסוגייה זו בפגישתה הבאה.

לאור הפגיעה הכלכלית הנמשכת בחלק מהעובדים וכמענה על שאלות הנוגעות להחתמת כרטיס הנוכחות, אנו חוזרים על המלצתנו מלפני כ- 3 שבועות: לשהות במרפאה לאורך כל המשמרת, ללא קשר למספר הטיפולים שנקבעו ולהחתים את כרטיס הנוכחות, בתחילת ובסוף המשמרת.
אנו רואים חשיבות גדולה בפעולה זו, העשויה לתרום לקדום מטרותינו בכמה דרכים:
1. היא עולה בקנה אחד עם דרישתנו לתשלום עבור כל שעות העבודה שלנו.
2. שהייה במרפאה לאורך כל זמן המשמרת, משדרת את הדבר הנכון והאמיתי והוא שזה מקום העבודה שלנו ואליו אנו מחוייבים. זו דרך מצויינת ליצור מצב חדש בשטח.
3. רק כך יש אפשרות שנוכל בעתיד לתבוע פיצוי עבור שעות העבודה שלנו, עליהן לא שילמו לנו. לא ניתן לתבוע פיצוי על שעות בהן לא היינו במרפאה.

בהקשר זה ראוי לציין את אמירתו של המנכ”ל בחדר המו”מ, כי ההוראה שנתנה ההנהלה בתום השביתה היא, כי כל מטפל חוזר בדיוק למשמרות אותן עבד לפני השביתה וכי כל מטפל שיחתים כרטיס נוכחות, גם אם לא היה לו אף מטופל במשמרת, יקבל  26 ש”ח לשעה. העובדה כי ההנהלה מצאה לנכון לטשטש עובדה זו, בכך שנמנעה מלהוציא הנחיות ברורות ומפורטות, מקוממת ביותר ואינה מקרית. היא מוכיחה שוב את שכולנו יודעים: ההנהלה מחוייבת לשורת הרווח לפני שהיא מחוייבת לעובדיה.

ובנוסף:

  • טרם נקבע דיון מעקב בביה”ד. אנו עושים מאמצים כדי לקדם קביעת מועד לדיון זה.
  • עובדים שקבלו השבוע את תלושי השכר שלהם דיווחו לנו, כי אכן קיבלו שכר על עשרת הימים הראשונים של נובמבר.
  • עובדים שזקוקים לאישור לבטוח לאומי, מס הכנסה, או כל גוף אחר על כך ששבתו יכתבו מייל לכתובת של המזכירות mazkirut.shila@gmail.com עם הפרטים שלהם (שם, ת.ז., כתובת למשלוח האישור או מס פקס) ונשלח להם אשור מהארגון.
  • והכי חשוב – לא לשכוח: “כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן”.

בברכת חג אורים שמח
הנהגת האיגוד וועדת התאום

לבלוג המלא – “בידיים שלנו”