Archive for January, 2010

הישג נוסף ל”כוח לעובדים”

Wednesday, January 27th, 2010

לבלוג המלא – בידיים שלנו

אנו שמחים לעדכן אתכם בעוד הישג משפטי חשוב של “כוח לעובדים”, שהושג היום בביה”ד האזורי בב”ש, אשר הכיר היום, לראשונה בישראל, בעובדי מפעל אחד מתוך כמה מפעלים/יחידות של אותו מעסיק, כיחידת מיקוח נפרדת.

עובדי מפעל אקרשטיין ירוחם התאגדו ב”כוח לעובדים” ודרשו מההנהלה להכיר בוועד שהקימו ולפתוח עימם במו”מ קיבוצי. ההנהלה סרבה להכיר בוועד העובדים, בטענה שיחידת המיקוח היא כל שלושת המפעלים של החברה ולא רק המפעל בירוחם.

ביה”ד קיבל, כאמור, את טענות “כוח לעובדים” והכיר במפעל בירוחם כיחידת מיקוח. בהתאם לכך (וגם זה בפעם הראשונה לפי החקיקה החדשה), ניתן לבקשת “כוח לעובדים” צו המחייב את הנהלת אקרשטיין לנהל מו”מ קיבוצי עם ארגון “כוח לעובדים”, כארגון היציג של עובדי מפעל אקרשטיין ירוחם.

בנוסף, ניתן לבקשת העובדים צו, האוסר על החברה למנוע כניסתם של נציגי הארגון למפעל בירוחם וכן למפעלי החברה באשדוד וליד ראש פינה.

אנו רוצים לברך את עובדי אקרשטיין ירוחם על ההישג החשוב, לו עשויות להיות השלכות על ההכרעה בעניין יחידת המיקוח אצלנו, ולהודות לעוה”ד איתי סבירסקי ועדי אורן פריאנטה, אשר ייצגו את העובדים מטעם “כוח לעובדים” בנאמנות, מקצועיות ומסירות גדולה.

בברכה,

הנהגת האיגוד וועדת התאום

קישור לכתבה בווינט

עדכון מדיון המעקב בביה”ד לעבודה

Thursday, January 21st, 2010

לבלוג המלא – “בידיים שלנו”

אתמול נערך דיון מעקב ראשון בביה”ד לעבודה, בפני השופט לובוצקי.

בדיון הצגנו את התקדמות המו”מ עד כה, בנושא מבנה השכר, וקבלנו על כך שההנהלה נוקטת גרירת רגליים, המעכבת את התקדמות המו”מ.

בנושא מבנה השכר, דיווחנו לשופט כי כבר לפני כחודש, הסכמנו להתפשר על דרישתנו לשכר גלובלי וקיבלנו את הצעתה של ההנהלה למבנה שכר, שיכלול מרכיב שכר קבוע ומרכיב שכר תפוקתי. על דרישתנו כי המרכיב הקבוע יהווה 95% מהשכר והמרכיב התפוקתי יהווה 5%, טרם קבלנו את תגובת ההנהלה, אף כי עבר חודש מאז. ההנהלה מצידה מתכוונת להביא את הצעתה רק ב-14.2.10, כאשר תקבל נתונים מהחברה החיצונית, אותה שכרה לשם ביצוע החישובים.

בנוסף, דיווחנו על כך שמימושו של המו”מ האינטנסיבי נפגם קשות, עקב כך שההנהלה מצידה נוהגת לבטל ולדחות פגישות ובעקבות העובדה שהמנכ”ל אינו נוכח ברוב הפגישות ואף הודיע לאחרונה שהוא מתכוון לצמצם את נוכחותו עוד יותר.

תגובת השופט:

בנושא מבנה השכר, הציע השופט לצדדים כי מרכיב השכר הקבוע יהווה שני שליש מהשכר והמרכיב התפוקתי יהווה שליש. צוות המו”מ שלנו החל, כבר לאחר הדיון, לעבד הצעה ברוח הצעתו של השופט.

בתגובה על גרירת הרגליים של ההנהלה במו”מ, קבע השופט כי אם עד ה-7.2.10 לא ייחתם הסכם בינינו לבין ההנהלה, על המנכ”ל יהיה להיות נוכח לפחות באחת משתי הפגישות השבועיות.

מאחר וההנהלה, באמצעות באת כוחה, התנגדה לכך שנעלה נושאים נוספים בפני ביה”ד בטענה כי לא התכוננו לכך, סוכם כי נגיש נושאים אלו, הנוגעים לפגיעה בעובדים, בכתב.

 עוד נקבע היום, כי הדיון בהליך העיקרי יוקדם לתאריך 22.2.10, יום שני בשעה 11.00 בבוקר.

ובקשה חשובה: בשבוע שעבר קיבלנו את תלושי השכר של חודש דצמבר. עובדים רבים הביעו בפנינו זעם רב ותסכול על כך ששכרם נפגע בצורה משמעותית, עקב הורדת האחוזים. ההנהלה, הטוענת שהורדת האחוזים איננה הרעת תנאים, חייבת הסברים לכל אחד ואחד מאיתנו! אנו קוראים לכולם להתקשר למדור שכר ומשאבי אנוש ולדרוש הסברים מספקים.

 טלפונים של משאבי אנוש: 03-5434309 / 03-5434326 / 03-5434310 /  03-5434230

טלפונים של מדור שכר: 03-5434337  /  03-5434338 /  03-5434397 / 03-5434239

 בברכת חזקים כאיגוד

הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון מהנהגת האיגוד

Sunday, January 10th, 2010

לבלוג המלא – בידיים שלנו

ראשית אנו רוצים להודות לכל הנציגים והעובדים, אשר דאגו לכך שמודעת העידכון של האיגוד תתלה במרפאה ואף תשאר תלויה. עפ”י הדיווחים שקיבלנו מכם, נראה כי המודעה נותרה תלויה בכל המרפאות והמאמץ להביא את תוכנה לידיעתם של כמה שיותר מטפלים, רופאים וצוות משרד, עלה יפה.

אנו רוצים לעדכן אתכם בנושא הטיפולים המשולבים ובעניין ההליך המשפטי. פרוט נוסף לגבי המו”מ נעביר בשבוע הבא.

  • אוהב שכטר ואלונה דאום נפגשו עם ד”ר מוטי לוי בנושא הטיפולים המשולבים. בשונה מהטיעון המרכזי, אותו העלה ד”ר לוי בפגישה שהתקיימה עם צוות מו”מ בשבוע שעבר, כי הסיבה לביטול הטיפולים היא הענות לדרישתם של מנהלי המרפאות הטוענים שאינם יודעים איזה מהטיפולים עזר למטופל, טען ד”ר לוי בפגישה זו, כי הסיבה העיקרית לביטול הטיפולים המשולבים היא התנהגותם של המטפלים. לטענתו, רבים מהם מנצלים את המצב כדי “לשתות קפה ולעבוד קל”. מאחר והייתה הסכמה בחדר לגבי עוצמתם ויעילותם של טיפולים אלו, העלו אלונה ואוהב פתרונות שונים לבעיה זו, כמו תיחום של זמן מינימום לטיפול המגע או הארכת משך הטיפול. הצעות אלו נדחו ע”י ד”ר לוי, בטענה שהגיע למסקנה שבידוד וצמצום הטפולים היא הדרך לשלוט בנעשה בחדר הטיפולים במערכת גדולה. ד”ר לוי לא אפשר את השתתפותם של נציגי המטפלים בכנס שהתקיים עם הרופאים השבוע וכך לא התאפשר דיון רחב יותר על סוגיה זו. ד”ר לוי הבטיח כי החלטתו הסופית בעניין תינתן לנו עד סוף השבוע, אך עד כה טרם התקבלה תשובתו.
  • הדיון העיקרי בבית הדין לעבודה, בו ימשך הדיון על יחידת המיקוח, נקבע ליום ד’ 24.2.10 בשעה 9:30.
  • טרם נקבע דיון מעקב למו”מ ואנו עושים מאמצים לקדם קביעתו של דיון זה.

שבוע נפלא לכולנו
הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון שבועי מחדר המו”מ

Friday, January 1st, 2010

לבלוג המלא – “בידיים שלנו”

אנו שמחים לחזור ולעדכן אתכם מהנעשה בחדר המו”מ:

  • מבנה השכר – כזכור, בעדכון האחרון מסרנו את הצעות ההנהלה למבנה שכר, כשאחת ההצעות הייתה למרכיב שעתי קבוע+פרמיה על כל טיפול, ללא קיזוזים מחודש לחודש. הבענו את הסכמתנו להמשיך ולדון בהצעה זו, על אף הפער שיש בה מדרישתנו לשכר קבוע ויציב, ודרשנו כי המרכיב הקבוע יהווה 95% מהשכר והמרכיב התפוקתי יהווה 5%. ההנהלה, מצידה, הודיעה על כך שהיא עובדת על הצעה מפורטת יותר, אותה תוכל להציג בפנינו בעוד כשבוע וחצי.
  • ביטול הטיפולים המשולבים – לשמחתנו, התאפשרה השבוע נוכחותו של ד”ר מוטי לוי בפגישת המו”מ, אשר הבהיר את הסיבות לביטול הטיפולים המשולבים. לדבריו, הדרישה לביטול סוג טיפול זה באה ממנהלי המרפאות, אשר טוענים כי אין באפשרותם לעקוב אחרי מהלך הריפוי בטיפולים אלו, מאחר ואינם יודעים מה עזר למטופל – הטיפול במגע או הטיפול בדיקור. בנוסף, טען ד”ר לוי כי התקבלו לא מעט תלונות של מטופלים על כך שהטיפול במגע הוא קצר מדי. אנחנו הערנו על כך, שבתהליך קבלת ההחלטה לא נשמעה דעתם המקצועית של המטפלים העובדים בתחום זה. סוכם, כי בשבוע הבא ייפגש ד”ר לוי עם חבר צוות המו”מ אוהב שכטר, אשר עוסק בטיפולים משולבים. לפגישה זו, אליה תצטרף גם אלונה דאום, המטפלת ברפואה סינית, נביא את נקודת מבטם המקצועית של המטפלים בתחום. הנושא יעלה שוב לדיון בשבוע הבא, בפגישתו של ד”ר לוי עם מנהלי המרפאות. אנו רוצים לציין, כי על אף נכונתו של ד”ר לוי לבחון את הנושא שוב, לא התקבלה דרישתנו להקפאת תהליך ביטול הטיפולים המשולבים עד שנגיע להסכמה עם ההנהלה בנושא. 
  • הפסקות –  הנושא עלה בעקבות תלונה של מטפלת, שנאמר לה ע”י הנהלת המרפאה כי יש הוראה חדשה, המחייבת את המטפלים לראות 8 מטופלים ביום. ההנהלה הבהירה כי אין הוראה כזו. דרשנו כי עד שיגובש ויחתם הסכם שיכלול גם הסכמה לגבי הפסקות, תוציא ההנהלה הבהרה לעובדים בנוגע למדיניות ההפסקות הנהוגה היום. תגובת ההנהלה הייתה, כי אי אפשר להוציא חוזר מנכ”ל בנושא (מסיבה שאנחנו לא הצלחנו להבין) וכי מנהלות התפעול והמנהלניות מכירות את הנושא ומונחות לאפשר הפסקה לכל מטפל שרוצה בכך. אנו טענו שאין זה מספיק שהמנהלניות יודעות וזה באחריות ההנהלה לדאוג שגם המטפלים ידעו. יש לציין כי תלונת המטפלת טופלה במהירות וביעילות ולכל מטפלי המגע באותה מרפאה הוצע ע”י המנהלנית לחזור למתכונת של 7 מטופלים במשמרת. לאור כל זאת, אנו ממליצים לכל המטפלים אשר אינם מקבלים הפסקה כיום ומעוניינים בכך, לפנות אל המנהלנית במרפאה שלהם ולבקש הפסקה. בכל מקרה של בעיה – פנו אל נציגי הסניף שלכם.
  • צעדים חד צדדייים – על אף שמתקיים היום מו”מ על תנאי העבודה והשכר שלנו, ממשיכה ההנהלה לערוך שינויים חד צדדים, הבאים לידי ביטוי בחוזרי המנכ”ל עליהם אנו נדרשים לחתום. ביטול הטיפולים המשולבים ואי התגמול של מטפלים על ביטולים, בעקבות חוזר משרד הבריאות, האוסר על חיוב מטופלים אשר לא הופיעו לטיפול, מהווים צעדים חד צדדייים שכאלה, אשר אינם עולים בקנה אחד עם מו”מ בתום לב. דרישתנו, כי כל שינוי הנוגע ליחסי העבודה ותנאי השכר והעבודה הנהוגים כיום, יעשה בתאום עם האיגוד, עלתה בחדר המו”מ יותר מפעם אחת ונעתה בשלילה ע”י ההנהלה. לאור זאת, ממליצה ועדת התאום לכל המטפלים כדלקמן: כאשר אתם מתבקשים לחתום על חוזרי מנכ”ל, תכתבו את שמכם ואת המשפט הבא:”בכפוף להסכמות שיושגו במו”מ עם נציגות העובדים”.

 ועוד נושאים חשובים:

פניות עובדים – עובדים רבים פונים אלינו בבקשה להבהרות בנושאים כמו שעון נוכחות ושיטת התגמול החדשה. אנו רוצים להבהיר, כי הכתובת לברור של נהלים היוצאים ע”י ההנהלה היא ההנהלה. פנו למנהלניות, מדור שכר, משאבי אנוש או כל גורם אחר בהנהלה ובקשו מענה. האיגוד מטפל בפניותכם בכל מה שנוגע לפגיעה בזכויותיכם ותנאי שכרכם ועבודתכם.

בחירות – חלוף חלפה לה שנה מאז קיימנו בחירות לנציגויות הסניפים. ועדת התאום קבעה את יום ה’ ה-18.2.10 כמועד לבחירות. ביום זה, נבחר את נציגי הסניפים וכן נציגים ל”אסיפת הנציגים” של “כוח לעובדים” שהיא הגוף הריבוני ב”כוח לעובדים”.

הנהגה – מאחר וניב דולב הביע את רצונו לפרוש מהנהגה, ראינו צורך להרחיב את שורות ההנהגה. עמבר ורד וגיא צבי הביעו את נכונותם לשמש בהנהגה באופן זמני עד הבחירות וכהונתם אושרה ע”י ועדת התאום.

תודה רבה וגדולה לניב על תרומתו ובהצלחה לעמבר ולגיא.

 בברכת שנה אזרחית טובה

צוות מו”מ, הנהגת האיגוד וועדת התאום