Archive for February, 2010

עדכון מבית הדין לעבודה

Tuesday, February 23rd, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

אתמול בביה”ד האזורי לעבודה: השופט לובצקי דוחה את נסיונה של ההנהלה לדחות את הדיון על היציגות

הדיון אתמול היה שלב נוסף בהליך, שמטרתו להכריע בשאלת היציגות שלנו בכללית רפואה משלימה. בשלב הקודם הגישו הצדדים את הטיעונים המשפטיים בעניין יחידת המיקוח ובשלב זה – שלב ההוכחות, החלו להחקר העדים של הצדדים.

כבר בתחילת הדיון, דחה השופט לובוצקי את בקשת ההנהלה לדחות את הדיון, מכיוון שלדבריה קיבלה אתמול מכתב מההסתדרות בו נטען כי זו החתימה למעלה מ-1,000 עובדי ש.ל.ה וכי היא הארגון היציג בש.ל.ה. בתגובה לדרישת ההנהלה, אמר השופט לובוצקי: “אין מקום לעכב את ההליך הנמשך כבר חודשים ארוכים… ממילא אנו דוחים איפוא את בקשת המשיבה לעיכוב הדיון. אם ההסתדרות מבקשת להצטרף כצד לדיון הזה, שלפי דברי המשיבה היא יודעת עליו, שתגיש בקשה”. עוד אמר השופט לאחר נסיונות חוזרים ונשנים של עו”ד גוטרמן, המייצגת את ההנהלה, לשכנע את השופט לשנות את החלטתו: “צר לי שבא כוח ההנהלה אינה מקבלת את החלטת בית הדין וממשיכה לעכב את הדיון”. בהמשך הדיון קרא השופט לעו”ד גוטרמן “לא להיות שופר של ההסתדרות כאשר זו לא נמצאת באולם”.

בהמשך הדיון, חקרה עו”ד גוטרמן את העדות שלנו: בלהה דשא, המטפלת במרפאת ארלוזורוב ושבע קרני, המטפלת במרפאת לוינשטיין. תודה ענקית וחיבוק גדול לבלהה ולשבע על העדות המצויינת שלהן, שהתאפיינה באמינות ומהימנות ועל קור הרוח שגילו אל מול חקירה צולבת ולא קלה של עו”ד גוטרמן.

המשך שלב ההוכחות נקבע לתאריך 21.3.10 בו יחקור עו”ד אסף דרעי, המייצג אותנו, את עדי ההנהלה.

ביום שלישי ה-2.3 בשעה 20.30, נקיים כנס של האיגוד במכללת סמינר הקיבוצים, אולם 70.

בכנס נפרט את הישגי המו”מ עד כה והאתגרים שעוד עומדים לפנינו, נעדכן על התקדמות ההליך המשפטי ונציג את המועמדים להנהגה הארצית.

ולפני שנפרד, כמה מילים על המהלך האפל של ההסתדרות ונקודת האור שבקצה:
עכשיו גם בש.ל.ה, כמו באקרשטיין ובאוניברסיטה הפתוחה, משמשת ההסתדרות כלי משחק בידיה של ההנהלה, בנסיונה לשבור את התארגנות העובדים.
ההסתדרות, שבמשך שנים רבות לא מצאה לנכון לאגד את עובדי “כללית רפואה משלימה”, למרות הפניות הרבות שנעשו אליה במהלך השנים, נתקפה משנה מרץ בתקופת השביתה שלנו והחלה להחתים עובדים לשורותיה. ההחתמה, שנעשתה באמצעות עובדי הנהלה זוטרים ומטפלים מקורבים להנהלה, איננה אלא נסיון להקמת ועד מטעם ההנהלה שישבור את ההתארגנות שלנו. למהלך הכוחני הזה אין  שום קשר לדאגה לזכויות עובדים וזאת בניגוד להתאגדות ב”כוח לעובדים”, שמיומה הראשון הייתה התארגנות אותנטית של עובדים למען עובדים.

ובכל זאת, לאור המהלך שעשתה ההסתדרות בחסותה/יוזמתה של ההנהלה, ניתן היום להגיד בבטחון שכך או כך: ב”כללית רפואה משלימה” יהיה הסכם קיבוצי!

ללא היוזמה שלנו, העובדים שהתאגדו ב”כוח לעובדים”,  אומץ הלב, הנחישות וההתמדה – נקודת האור הזו לא הייתה נדלקת לעולם.

לקריאה נוספת ב”גלובס”

בברכת כל הכוח לעובדים
הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון הנהגה ומו”מ

Sunday, February 21st, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

  • בשבוע שעבר, בפגישת מו”מ בנוכחות המנכ”ל, העבירה לנו ההנהלה את הצעתה למבנה שכר. ההצעה כללה תרגום של דרישותינו למספרים וכן נתונים על ממוצעי שכר במקצועות השונים, כפי שהם היום, לטענת ההנהלה, ותרגומם למבנה שכר בעל רכיב קבוע ורכיב תפוקתי. החלוקה שהציעה ההנהלה הינה ברוח הצעת ביה”ד לשני שליש רכיב קבוע ושליש רכיב תפוקתי. לאור העובדה שבמבנה השכר היום המרכיב הקבוע הוא 0% והמרכיב התפוקתי הינו 100%, אנו רואים בהצעת ההנהלה התקדמות מבורכת לכיוון דרישותינו. יחד עם זאת, נראה כי הנתונים שמציגה ההנהלה נמוכים ביותר ונדרשות עוד הבהרות ותיקונים רבים.
  • בימים אלו אנו נערכים לקיומו של כנס ארצי נוסף, בו נרחיב ונפרט על השגינו במו”מ עד כה, על האתגרים שעוד ניצבים בפנינו וכן על התפתחות המהלכים המשפטיים. הודעה על מועד הכנס ומיקומו תצא בימים הקרובים.
  • מחר יום שני ה-22.2 בשעה 09.00, יתקיים דיון נוסף בהליך העיקרי בביה”ד האזורי לעבודה ברחוב שוקן 25 בת”א. בדיון זה, יחקרו העדים מטעם הצדדים ולאחריו צפוי ביה”ד לבקש מהצדדים את סיכומיהם. זמן מה לאחר מכן יתן ביה”ד את פסיקתו בעניין יחידת המיקוח.

כולנו מרגישים את הפגיעה בשכרנו, עקב השינויים החד- צדדיים שנקטה ההנהלה בחודשים האחרונים. העובדה כי ההנהלה ממשיכה, כפי שעשתה לא אחת גם בעבר, לנקוט בצעדים חד- צדדיים המשנים ומרעים את תנאי עבודתנו ושכרנו, גם בעת קיומו של מו”מ, מחזקת ומדגישה את העובדה כי חתירתנו לעבר יחסים קיבוציים ב”כללית רפואה משלימה” חיונית יותר מתמיד והיא הדבר הנכון לעשות. אנו פועלים בהתמדה ובעקביות לשינוי יחסי העבודה ב”כללית רפואה משלימה”, מתוך הכרה כי בהעדר עבודה מאורגנת, תנאי העבודה והשכר אינם נותרים על כנם אלא נדונים לכרסום מתמיד ע”י המעסיקים. המציאות, בה שרויים העובדים בישראל של שנות האלפיים, מוכיחה זאת לצערנו ביתר שאת ועל כן התארכות המו”מ והאתגרים שבדרך אינם מרתיעים אותנו ואינם מרפים את ידינו.

אנו רוצים להזכיר, כי מועד הבחירות להנהגת האיגוד הולך ומתקרב ויום שלישי הקרוב, ה-23.2.10, יהיה המועד האחרון להגשת מועמדות להנהגה. מי מעוניין/ת להגיש את מועמדתו/ה יכתוב מייל לדוא”לbchirot.shila@gmail.com או יפנה לענת מאירי בטלפון 052-4461846

בברכת שבוע נפלא
הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון מהנהגת האיגוד

Sunday, February 21st, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”
עובדים/ות יקרים/ות,

* כפי שידוע לכולנו, בחודשים האחרונים נקטה הנהלת ש.ל.ה במספר צעדים חד צדדיים, אשר הרעו את תנאי שכרנו ועבודתנו. צעדים אלו כוללים את קיצוץ אחוזי התגמול שלנו, כחלק מהתאמת שיטת התגמול לתיקון 24 לחוק הגנת השכר, אי תגמול על אי הופעה של מטופלים, בעקבות חוזר משרד הבריאות וביטולם של הטיפולים המשולבים.
* על אף הלחץ הרב שהופעל עלינו מצד העובדים, לנקיטת צעדים משפטיים וארגוניים, סברנו כי חובת ניהול מו”מ בתום לב דורשת מאיתנו למצות כל פתרון בדרך המו”מ וכך נהגנו. נושאים אלו הועלו על ידינו מספר פעמים בפגישות המו”מ ואף הצענו דרכים שונות לפתרון, אשר נדחו כולן על ידי ההנהלה. עקב זאת, הוצאנו השבוע מכתב להנהלה, המבהיר כי אם לא יינתן פתרון ראוי לבעיות אלו, נאלץ לפנות לביה”ד ולבקש את התערבותו. נושא נוסף אשר לו דרשנו פתרון במכתב, הוא הפגיעה בהיקף עבודתם ושכרם של מספר עובדים ובמיוחד של כמה מהם, אשר גם היום, שלושה חודשים לאחר תום השביתה, טרם קיבלו את כל משמרותיהם בחזרה. גם את נושא זה נאלץ להעלות בפני ביה”ד, באם לא יתקבל פתרון הולם על ידי ההנהלה.
* העברנו להנהלה את הצעתנו למבנה שכר ברוח הצעת ביה”ד. לפי הצעתנו, יהווה המרכיב הקבוע בשכר 70% והמרכיב התפוקתי 30%.
* בתשובה לפנייתם של מספר עובדים, אנו רואים לנכון להבהיר את הנקודה הבאה:

העיקרון של אי פגיעה בשכר עובדים, כלומר דרישה ברורה שאף עובד לא יפגע בשכרו עקב ההתארגנות וההסכמות עם ההנהלה, אושר בהצבעה דמוקרטית ע”י החברים באיגוד, באסיפות הבחירות שנערכו לפני שנה (בהן הצבענו על דף הדרישות). מתוקף כך ומתוקף חובתנו המוסרית, צוות המו”מ והנהגת האיגוד מחויבים לעקרון זה. אנו רוצים גם להזכיר, ש”כוח לעובדים” הינו ארגון עובדים דמוקרטי והתקנון שלו מחייב שכל הסכם שיגובש עם ההנהלה, יאושר ע”י כלל החברים באיגוד בהצבעה דמוקרטית. כל מי שטרם הצטרף לאיגוד, מוזמן לעשות זאת ולהשפיע על החלטותיו.

* הבחירות לאיגוד נדחו לתאריך 4.3.10. בעוד כשבוע תצא על כך הודעה מסודרת מועדת הבחירות הארצית.

ומשהו קטן לסיום:

בחודש ינואר האזנו וצפינו בשני אייטמים תקשורתיים, העוסקים בזכויות עובדים. באחד מהם, עלה לשידור רדיו בגל”צ רופא שינים, המועסק בכללית סמייל ודיבר על תנאי ההעסקה הפוגעניים השוררים בש.ל.ה. הרופא אמר דברים חריפים ביותר: דיבר על תנאי עבדות ועל רופאי שיניים שאינם מגיעים לשכר המינימום בשל השיטה התפוקתית. האווירה ששלטה בשידור הייתה אווירה של פחד, שכן הרופא הזדהה בשם בדוי ודרש כי קולו יעוות.

האייטם השני, ששודר בפריים טיים בתוכנית “עובדה” של אילנה דיין, עסק בתנאי הבטיחות הבלתי ראויים, בלשון המעטה, במפעל אקרשטיין בירוחם. לאייטם הזה הצטלמו העובדים כשפניהם ושמותיהם חשופים לעין כל וסיפרו על כשלי בטיחות חמורים במפעל. ההבדל בין עובדי אקרשטיין לרופאי השיניים, הוא שעובדי אקרשטין מאוגדים.

אנו רוצים לאחל לרופאי השיניים שימצאו בעצמם את העוז, לדלג מעל משוכת הפחד ולאפשר לעצמם את תהליך ההתאגדות ועימו הסיכוי היחיד לשיפור בתנאי העבודה והשכר.

בברכה,

הנהגת האיגוד וועדת התאום