Archive for March, 2010

הפסיקה בעניין “אקרשטיין” ומשמעותה עבורנו

Friday, March 26th, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

השבוע קיבל ביה”ד הארצי לעבודה את הערעור שהוגש לו ע”י הנהלת אקרשטיין וקבע כי כל שלושת מפעלי החברה הם יחידת מיקוח אחת. פסק הדין הקובע כללים מנחים לקביעתה של יחידת מיקוח, מעדיף באופן עקרוני יחידת מיקוח אחת לחברה אחת, אך משאיר סדק מסויים המאפשר את פיצולה של יחידת מיקוח במקרים מסוימים. פסק הדין גם קובע כי הכללים לקביעתה של יחידת מיקוח, יחולו גם במקרה של התארגנות לראשונה ויישומם יעשה תוך התחשבות במאפיינים היחודיים של התארגנות כזו.

פסק הדין הזה, המטה בצורה ברורה את נקודת האיזון ביחסי העבודה לטובת המעסיקים, יכול היה לבוא לעולם הרבה “הודות” לפועלה הבריוני של ההסתדרות באקרשטיין. במשך 30 שנה זנחה ההסתדרות את עובדי אקרשטיין. היא גבתה מהעובדים דמי חבר ו”בתמורה” אסרה עליהם להקים ועד ולא נאבקה ולא הגנה עליהם ועל זכויותיהם בשום דרך, גם שפוטרו בה עובדים שניסו להקים ועד לפני 15 שנה. לאותה הסתדרות, שנתנה את ידה לסעיף בחוזה של עובדי אקרשטיין האוסר עליהם להתארגן, בער פתאום להיות הארגון היציג בחברה, לאחר שביה”ד האזורי הכיר ב”כוח לעובדים” כארגון היציג במפעל החברה בירוחם. ההתנהלות הכוחנית של ההסתדרות באקרשטיין, כמו גם אצלנו והנזק שהיא מסבה לאינטרסים של העובדים, רק מדגישה ומחזקת את הצורך בארגון עובדים דמוקרטי, שיפעל ללא פשרות למען האינטרסים של העובדים ולא למען אינטרסים של עסקנים, פוליטיקאים והנהלות.

איך זה משפיע על הפסיקה בעניין יחידת המיקוח אצלנו?
כפי שהבהיר השופט לובוצקי בדיון האחרון, פסיקת ביה”ד הארצי בתיק אקרשטיין, תתווה את אפשרויות הפסיקה בתיק שלנו. ההבדל בין אקרשטיין לבינינו הוא, שבאקרשטין טענו לפיצול יחידת המיקוח בגלל המרחקים הגאוגרפיים ואצלנו עומד הטיעון של התארגנות לפי סקטור מקצועי. הפסיקה בארצי מפחיתה אמנם את הסיכוי כי נוכר כיחידת מיקוח נפרדת, אך עלינו להמתין בסבלנות להכרעה סופית.

איך זה משפיע על המו”מ?
לפני שבוע העברנו את תגובתנו לנתונים שההנהלה הציגה והצגנו את דרישתנו כפי שהותוותה ע”י ועדת התאום, לתשלום של מינימום 75 ש”ח לשעה, אשר 70% מהם יהוו מרכיב קבוע בשכר ו30% יהוו מרכיב תפוקתי. בנוסף חזרנו על דרישתנו כי לא תהיה פגיעה בשכרו של אף עובד במעבר לשיטה החדשה.
בפגישה שנועדה לאתמול, היינו אמורים להמשיך ולדון בנושא השכר מנקודה זו. עם זאת, ההנהלה בקשה לדחות את הפגישה על מנת שתוכל ללמוד את הפסיקה בארצי ולשקול את עמדתה. פגישת המו”מ הבאה נקבעה לאחרי חג הפסח, לתאריך ה-8.4.

ואם ביה”ד יכיר בהסתדרות כארגון יציג?
במצב כזה, ההסתדרות היא שתנהל את המו”מ עם ההנהלה. המשמעות של זה עבורנו היא שצל כבד יהיה מוטל על ייצוג האינטרסים שלנו העובדים במו”מ ובהסכם שייחתם וזאת משום שההסתדרות, שאיננה גוף דמוקרטי, לא נוהגת לשתף את העובדים במו”מ ולא פעם חתמה על הסכמים עם ההנהלות ללא הסכמת העובדים ואף בניגוד לרצונם.

כיצד נוכל להגן על זכויותינו במקרה כזה?
בשנתיים האחרונות קיבלנו החלטה אמיצה, לקחת אחריות על עצמנו במקום עבודתנו ולדאוג לשיפור תנאי עבודתנו ושכרנו. אנו סבורים כי החלטה זו צריכה להמשיך ולכוון את צעדינו גם בהמשך. אנו רוצים להדגיש, כי כעובדים אשר מייצרים את הכנסות החברה ונותנים לה את צביונה היחודי, נותר בידינו מרחב תמרון לא קטן לעמוד על כך שהאינטרסים  שלנו יבואו לידי ביטוי מול ההנהלה, וזאת בתנאי שנשאר מאוחדים ונאמנים למטרה אשר מובילה אותנו לאורך כל הדרך. לא כאן המקום להרחיב לגבי מרחב התמרון האפשרי ובכל מקרה, במידה ולא נזכה בהכרה ביציגות, נבחן את דרכי הפעולה העתידיות שלנו ביחד, בפגישות שלנו העובדים, באסיפות ובכנסים.

האם יהיה עלינו לעבור להסתדרות ולשלם להם דמי חבר?
ממש לא. ביה”ד יכול לקבוע מי הוא הארגון היציג בחברה, אך לא באיזה ארגון יהיה חבר כל אחד מאיתנו. החברים ב”כוח לעובדים” ימשיכו לשלם דמי חבר רק ב”כוח לעובדים” (אשר זולים באופן משמעותי מדמי החבר שגובה ההסתדרות). בנוסף, המשך חברות ב”כוח לעובדים” יבטיח את כינונה של אופוזיציה חזקה שתעמוד על זכויותינו בצורה אפקטיבית.

לסיום, אנחנו מביאים את דבריו המרגשים ומעוררי ההשראה של שי כהן, שנכתבו בעקבות הפסיקה:

עלינו להתבונן לתוצאה בבית הדין בעיניים פקוחות, אבל כמו שלמדנו מול מעסיקים דורסניים: גם בלי למצמץ.
ההנהלות וההסתדרות לא הפנימו עוד מול מה הן ניצבות, בהתעוררות של כוח לעובדים והתארגנויות נוספות בכל רחבי הארץ. בשנתיים האחרונות, נשים וגברים במגוון  מקומות עבודה, מתייצבים על האינטרסים האמיתיים והצודקים שלהםבסולידריות ומנהיגות דמוקרטית, ובזכות העשייה של כולנו יש להם גם את הכלים, הנחישות והאומץ לשנות את שוק העבודה בישראל. הגל הזה אדיר בעוצמתו ותכסיס כזה או אחר לא יבלום אותו. נאמנים לעקרונות בשמם יצאנו לדרך, נשטוף מעל ומבעד המכשולים. מבנים ישנים שעמדו לשלוט ולרסן את העובדים, הנאלצים להסתפק בפחות ופחות יסחפו עם הגל הזה, ושבריהם יוסיפו לעוצמתו- בדרך לשינוי העמוק שנדרש בחברה שלנו.

גם באקרשטיין – כמו שהובלנו את ההסתדרות לארגן במהלך בזק מקום עבודה שזנחה עשרות שנים, כך נוביל אותה להישגים והסכם טוב למען העובדים. מי מבין החברים שיזכור כיצד חל השינוי המדהים הזה בחברה, וישאר נאמן לארגון ולשותפים שהובילו לשם, יהנה גם משותפות דמוקרטית ודמי חבר צנועים במקום חברות יקרה בעדר ההסתדרות.

אני כותב בהתרגשות אמיתית כשאני חושב עם מי אני זוכה לחלוק רגעים מאתגרים כמו הרגע הזה. בפאתוס אין שמץ של זיוף, בזכות העובדה שאני כותב לכם: הנשים והגברים המרשימים והאמיצים ביותר בישראל, אלו שללא יומרה או תועלת אישית פועלים בתחכום ועוצמה למען הכלל. אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנו עומדים במקום הנכון- רק מלהתבונן לצדדים ולראות מי עומד לצידנו.

דווקא כאן, במקום שנראה קשה, אפשר להביט אחורה ולראות איזה שינוי חוללנו יחד. כיצד, כבר היום, השתנו חוקיו של עולם העבודה בישראל. להתחבר לכוח שהוציא אותנו לדרך- ולהרגיש כיצד הוא מתגבר לקראת האתגרים הבאים.”

בברכת חג חרות שמח
הנהגת האיגוד וועדת תאום

עדכון מביה”ד 21.3.10

Tuesday, March 23rd, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שנערך היום בביה”ד האזורי לעבודה, נעתר ביה”ד לבקשת ההסתדרות להצטרף כצד בדיון וזאת לאחר שאנו וההנהלה הודענו כי איננו מתנגדים לבקשה. את בקשתה הנוספת של ההסתדרות, לפסול על הסף את ההליך המשפטי בטענה שאנחנו לא הארגון היציג, דחה השופט וקבע כי הדיון ימשך בתאריך 9.5.10 יום א’ בשעה 12.00. בדיון זה ימשך שלב ההוכחות בתיק ועו”ד אסף דרעי, המייצג אותנו, יחקור את עדי ההנהלה. אנו בקשנו לזמן לחקירה גם עדים של ההסתדרות וההסתדרות בקשה לזמן עדים שלנו. השופט טרם נתן את החלטתו בבקשות אלו, אך דרש מההסתדרות להגיש לביה”ד את רשימת העובדים שהחתימה ולאיזה ענף בש.ל.ה הם משתייכים.

השופט לובוצקי הדגיש, כי הפסיקה בביה”ד הארצי בעניין יחידת המיקוח ב”אקרשטיין” (פסיקה שאמורה להתקבל בימים הקרובים), היא זו שתגדיר את תחום הדיון ותכוון את פסיקתו בעניין יחידת המיקוח אצלנו, שכן פסיקת הארצי מחייבת את ביה”ד האזורי.

אנו רוצים להגיד היום בקול רם וצלול במיוחד, שהסיבה בעטיה התחלנו את המהלך הפורץ של ארגון עובדי “כללית רפואה משלימה”, שהיא שיפור תנאי העבודה והשכר שלנו, נותרת כל הזמן ברורה ובהירה בתודעתינו. היא זו שעומדת לנגד עינינו היום ותעמוד לנגד עינינו גם מחר ובעוד חודש ובעוד שנה.

היכולת שלנו להמשיך ולהתקדם צעד אחר צעד, לעבר המטרה שהצבנו לעצמנו, נובעת מהמחויבות העמוקה והכנה שאנו חשים לדבר הפשוט והצודק כל-כך, שקוראים לו זכויות עובדים.

המחוייבות הזו היא שתמשיך להכתיב את צעדינו –  גם בעתיד!

המשך שבוע נפלא
הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון הנהגה

Sunday, March 14th, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

  • השבוע נבחרו שמונת הנציגים והנציגות, אשר יהוו את ההנהגה הארצית של האיגוד בשנה הקרובה וכן ישמשו כנציגינו באסיפת הנציגים של “כוח לעובדים”. בעת הזו, ראוי לציין ולהתגאות שוב בהיותנו שותפים לדרך חדשה בדברי הימים של התארגנויות העובדים בישראל – הדרך הדמוקרטית. באיגוד שלנו, כמו בכל סניפי “כוח לעובדים”, נבחרים הנציגים אחת לשנה, כלל חברי האיגוד מוזמנים לקחת חלק בגיבוש הדרישות מההנהלה וכל החברים יכולים להצביע על פתיחה בצעדים ארגוניים. כמו כן, החלטות כגון חזרה משביתה של למעלה מ-48 שעות ואישורו של הסכם עם ההנהלה מחוייבות בהצבעה דמוקרטית של החברים/ות באיגוד.

זהו דבר חדש במקומותינו, שלא היה קיים בישראל טרם ייסודו של “כוח לעובדים”. המשמעות של התנהלות דמוקרטית זו, היא כי הכוח והשליטה על ניהול ענייניהם אכן נתון במלוא מובן המילה בידי העובדים ולא בידיהם של עסקנים או פוליטיקאים.

  • בימים אלו עובד צוות מו”מ, ביחד עם ההנהגה וועדת התאום, על גיבוש עמדתנו ביחס לנתונים השונים שהעבירה לנו ההנהלה. את פגישות המו”מ, הנמשכות כסדרן, אנו מקדישים לברורים והבהרות בנוגע לנתונים אלו וכן להעלאת בעיות שונות שעולות במרפאות.
  • השבוע הודענו לביה”ד כי איננו מתנגדים לצירופה של ההסתדרות כצד בהליך המשפטי.  ביקשנו שההסתדרות תציג את רשימת שמות העובדים שהצטרפו אליה ולאיזה ענף בש.ל.ה. הם שייכים. הדיון הבא יתקיים ביום ראשון 21.3.10, בשעה 10:30 בבוקר. כולכם מוזמנים!

שיהיה לנו המשך שבוע נפלא,
הנהגת האיגוד וועדת התאום

תוצאות הבחירות להנהגת האיגוד

Saturday, March 13th, 2010

ואלו הנציגים/ות שנבחרו בבחירות שנערכו ב-4.3.10 להנהגת האיגוד ולאסיפת הנציגים של כוח לעובדים:

1. יעל קונש

2. יניב קלנר

3. דני בילינסון

4. יורם נגור

5. פזית סגל

6. צלילה יהושע

7. עמבר ורד

8. הילה אטלס-מזור

ברכות לנציגים/ות הנבחרים/ות ולכל העובדים/ות שהגישו את מועמדותם/ן.

בהצלחה לכולנו בהמשך הדרך,

הנהגת האיגוד

עדכון שבועי

Sunday, March 7th, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

היה לנו שבוע עמוס בפעילות ברוכה. ביום שלישי התקיים כנס של האיגוד וביום חמישי נערכו הבחירות להנהגה הארצית.
הכנס אפשר לנו להציג ביתר פירוט את התקדמות המו”מ, לפרוס בהרחבה את התמונה המשפטית ובעיקר להיווכח, שעל אף הקשים והמהמורות אנו מתקדמים בבטחה לעבר עתיד קיבוצי ב”כללית רפואה משלימה” וככל הנראה בכל ש.ל.ה. כל זאת הודות למהלך פורץ הדרך בו פתחנו, לפני כמעט שנתיים. להלן כמה מהציטוטים המחזקים שנכתבו על ידי מטפלים בעקבות הכנס:

“בעקבות האסיפה החשובה הערב השתכנעתי באופן אמיתי שזרעי המאבק שלנו נקלטו ואפילו הצליחו להצמיח סוג של גזע בהתהוות….. .הצורך שלנו להשמיע את תביעותינו וההכרה שהמאבק שלנו מוביל בהכרח להסכם הקיבוצי המיוחל מראה שהעץ הזה עוד יצמיח ענפים…..חייבים לזכור שההישג החשוב ביותר שלנו הוא בזה שהצלחנו לייצר קול אחד שידבר בשם מאות מטפלים. הצלחנו לייצר לנו וועד משלנו שמדבר, חושב ובעיקר מרגיש וחווה על בשרו את מה שכולנו חווים ומרגישים. אנשים מתוכנו שמעוניינים לדבר בשמנו מתוך הזדהות אמיתית ומוחלטת מבלי אינטרסים אפלים.” (עומר )

“הכנס אתמול היה חיוני ומחזק, כוס מים טריים באמצע המרתון הארוך. יש לנו אנשים נפלאים, מלאי כנות ואומץ שעושים עבודה מדהימה, ואני רוצה להודות שוב לצוות מו”מ על המאמץ, ההתמדה והעבודה העצומה שהם משקיעים כדי שהפירות האלה יוכלו להגיע.”(גילית )

“אני רוצה להביע את תודתי לצוות משא ומתן, להנהגת כוח לעובדים ששותפה לדרכנו ואנחנו לדרכם. לעניות דעתי, כיום במדינת ישראל המפרפרת, כוח לעובדים הוא ארגון למופת שחשיבותו היא ללא שעור.”(דיתה )

“התקשיתי להרדם אתמול והתמלאתי אנרגיות מהכנס. בהמשך הבנתי, שמעבר להעברת מידע ועידכונים שרצינו לשמוע, שאלנו שאלות, קיבלנו תשובות והתחזקנו כולנו … צוות המו”מ הביא את דבריו (המצונזרים). שמענו אופטימיות וקושי, חזון ונחישות, אמונה בדרך ואחדות וכח. הכנס היה חשוב בהיותו נוכחותנו ביחד.”(ענת )

  • תוצאות הבחירות להנהגה הארצית, שנערכו ביום ה’, יתפרסמו לכל המאוחר ביום רביעי ה-10.3 וזאת מאחר ואנו מחכים למעטפות ההצבעה של החברים שאין להם אינטרנט. אנחנו רוצים להודות לכל מי שדאג וטרח רבות כדי להוציא את הבחירות לפועל: לענת מאירי על העבודה האינטנסיבית והמסורה בועדת הבחירות הארצית, לפזית סגל שהייתה אחראית על הבחירות מטעם ההנהגה, לאלעד הן מועדת הבחירות של “כוח לעובדים” וכמובן לכל החברים שנתנו את קולם ולקחו חלק בהליך הדמוקרטי הכל כך חשוב הזה.
  • השבוע הגישה ההסתדרות את עתירתה לביה”ד להצטרף כצד בדיון שלנו. בתחילת השבוע נגיש לביה”ד את עמדתנו בעניין.
  • ביום שני הקרוב, ה- 8.3.10 בשעה 13.30, יתקיים בביה”ד הארצי בירושלים, רח’ קרן היסוד 20, דיון בערעור שהגישה הנהלת אקרשטיין על החלטת ביה”ד האזורי בב”ש, להכיר במפעל בירוחם כיחידת מיקוח. ההסתדרות, אשר החלה להחתים את עובדי שני המפעלים האחרים של אקרשטיין מיד לאחר קבלת פסק הדין וטוענת שהיא הארגון היציג בחברה כעת, תהיה צד בדיון וכך גם התאחדות התעשיינים. מי מכם שרוצה להיות נוכח בדיון המרתק הזה, שלתוצאותיו צפויות להיות השלכות גם עלינו, מוזמן לכתוב מייל ליוני בלבן:yonicomp@gmail.com

אנחנו מאחלים בהצלחה רבה לעובדי אקרשטיין ולצוות המשפטי המייצג אותם.

בברכת שבוע נפלא
הנהגת האיגוד וועדת התאום