בחירות בכוח לעובדים

Saturday 24 כApr, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

ביום חמישי ה- 29.4.2010 , בשעה 18:00, יתקיימו בפעם השניה בתולדות הארגון, בחירות לאיוש התפקידים בכל הגופים המרכזיים של “כוח לעובדים”, הנבחרים על ידי אסיפת הנציגים. למי שעוד לא מתמצא בנבכי המוסדות של הארגון, נזכיר כי אסיפת הנציגים מורכבת מחברי ההנהגות הנבחרות של הסניפים וביניהם גם 8 חברי ההנהגה שלנו, אותם בחרנו בחודש שעבר. אסיפת הנציגים היא הגוף המוסמך לבחור את צוות הארגון, המהווה למעשה את הנהגת הארגון וכן את ועדת הביקורת וועדת הבחירות המרכזית.

יום הבחירות מהווה את אחד מרגעי השיא במאמץ האדיר להנחלתה של תרבות דמוקרטית בעבודה המאורגנת בישראל. המילה “דמוקרטיה” כל כך שחוקה, שראוי לעצור לרגע ולראות כיצד היא מתקיימת בפועל ב”כוח לעובדים”:

  • העובדה כי החלטנו לצאת לשביתה ולסיים שביתה בהצבעות דמוקרטיות של כלל חברי הארגון, היא דמוקרטיה בפעולה אשר איננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
  • העובדה כי דרישות העובדים מההנהלה מתגבשות ע”י כלל החברים, היא דמוקרטיה בפעולה שאיננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
  • העובדה כי ב”כוח לעובדים” הסכם עם ההנהלה נחתם רק לאחר שאושר ע”י כלל החברים בהצבעה, היא דמוקרטיה בפעולה שאיננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.
  • העובדה כי להנהגת הארגון יכול להבחר כל אחד מהחברים בארגון, היא דמוקרטיה בפעולה אשר איננה קיימת בארגוני עובדים אחרים בישראל.

ארגון “כוח לעובדים” מתייחד, בין השאר, בכך שהוא איננו מסתפק בקיומו של מנגנון דמוקרטי אלא אף מטפח תרבות דמוקרטית הלכה למעשה – וזאת ע”י כך שהוא מעמיד לידי העובדים המתארגנים בו את כל הכלים הנחוצים כדי לנהל את ענייניהם, לקבל החלטות איכותיות ולהוציאן לפועל בצורה מיטבית.
אנו מאמינים, כי טיפוחה של תרבות דמוקרטית בארגוני עובדים מהווה כלי רב עוצמה, אשר באמצעותו ניתן לרסן את הניצול ההולך ומעמיק של העובדים על ידי בעלי ההון ולהביא לחלוקת הון צודקת ושיוויונית יותר בחברה.

שלכם/ן,

הנהגת האיגוד וועדת התאום

אפשרות התגובות סגורה.