עדכון מביה”ד לעבודה

Monday 10 כMay, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שהתקיים אתמול בביה”ד לעבודה, המשכנו לפעול למען חיזוק שיתוף הפעולה בין העובדים בש.ל.ה והצענו להסתדרות להצטרף למו”מ, שכבר מתקיים בינינו ובין ההנהלה. אנו מקווים שיענו בחיוב להצעה זו ובכך נחזק משמעותית את כוח המיקוח של כלל העובדים בש.ל.ה אל מול ההנהלה.

מתוך פרוטקול הדיון:

“בא כוח המבקשים (כלומר אנחנו) בהגינותו, הזמין את נציג ההסתדרות להיות שותף למו”מ עם שאר נציגי העובדים שכבר החלו בו, ולאור הצהרתו וודאי שאין שום מקום לשנות מהחלטה שניתנה בקשר לסעד הזמני”.

ואלה עיקרי הדיון הנוספים:

  • השופט נעתר לבקשתנו לחקור את עדי ההנהלה וההסתדרות ובכך דחה למעשה את דרישות ההסתדרות וההנהלה לבטל את ההליך כולו, לאור פסקי הדין בתיק אקרשטיין וטייסי אל-על, שנתנו לאחרונה ע”י ביה”ד הארצי. לפיכך, יתקיים דיון נוסף בתאריך ה-6.6.10 יום ראשון בשעה 11.00, בו יחקרו עדי ההנהלה וההסתדרות על ידינו וההסתדרות תוכל לחקור עדים שלנו.
  • השופט דחה את בקשת ההנהלה, לבטל את החלטתו הקודמת בדבר קיום מו”מ עם נציגות העובדים עקב שינוי הנסיבות. לפיכך, המו”מ ביננו ובין ההנהלה יימשך.
  • ביקשנו מביה”ד לטפל בהפרה הבוטה של ההנהלה את הסעדים הזמניים, בכך שהרעה באופן חד צדדי את שכרנו ע”י הורדת האחוזים. השופט ביקש שנגיש לו בקשה בכתב על העניין או שלחילופין נעלה זאת בדיון שיתקיים ב6.6.10

נשמח להמשיך ולעדכן אתכם בהתפתחויות גם בהמשך,

בברכה, הנהגת האיגוד וועדת התאום

אפשרות התגובות סגורה.