עדכון לעובדים

Monday 14 כJun, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

להלן מספר עידכונים מהשבוע החולף:

  • השופט לובוצקי ביקש מההנהלה להגיש את תשובתה לבקשתנו בעניין הרעת התנאים עד ה-16.6.09.
  • בדיון שהתקיים השבוע בעניין יחידת המיקוח, נחקרו העדים של ההנהלה ושל ההסתדרות ע”י עוה”ד שלנו – אסף דרעי. בסוף הדיון, ביקש השופט לובצקי כי הצדדים יעבירו אליו את סיכומיהם במהלך החודש הבא. מתוך החקירות, נציין את הדברים המטרידים שאמרה בעדותה נציגת ההסתדרות: לשאלתו של עו”ד דרעי האם ערכו בחירות לועד ההסתדרותי ענתה שעדיין לא וכאשר נשאלה האם יש בכוונתם לערוך בחירות, ענתה שהם יערכו בחירות רק לאחר שייחתם הסכם קיבוצי.

המשמעות היא שההסתדרות, באם תוכר כארגון היציג, מתכוונת לנהל מו”מ על ידי אנשים שלא נבחרו ע”י העובדים. ואנו שואלים: אם לא העובדים בוחרים את נציגיהם אז מי כן בוחר אותם? אולי ההנהלה בוחרת אותם? אם לא העובדים מחליטים על הדרישות שיעלו לדיון במו”מ מי מחליט עליהן? אולי גם על זה ההנהלה מחליטה? ומי זה שחותם על הסכמים בשם העובדים? יכול להיות שההנהלה היא זו שחותמת בשמם?

הדברים העגומים הללו מדגישים שוב, ביתר שאת, את החשיבות של ארגון עובדים המתנהל בצורה דמוקרטית ושקופה. גם אם ההסתדרות תוכר על ידי ביה”ד כארגון היציג ב”כללית רפואה משלימה”, איננו מתכוונים להרפות מדרישתנו לדמוקרטיה ושקיפות.

  • טרם התקבלה תשובת ביה”ד הארצי לבקשת רשות הערעור של ההנהלה ושל ההסתדרות.

שבוע טוב לכולנו
הנהגת האיגוד וועדת התאום

אפשרות התגובות סגורה.