Archive for July, 2010

החלטת השופט לובוצקי

Wednesday, July 14th, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

אתמול נתן השופט לובצקי את פסיקתו בענייננו וקבע כי ש.ל.ה היא יחידת מיקוח אחת וכללית רפואה משלימה לא תהיה יחידת מיקוח נפרדת.

משמעות הפסיקה היא, כי ההסתדרות הוכרה כארגון היציג בש.ל.ה, המוסמך לנהל מו”מ עם ההנהלה ולחתום על הסכם קיבוצי בשם העובדים בכל ש.ל.ה.

זהו יום עצוב, לא רק לנו אלא לכל העובדים במשק שאינם מאורגנים עדיין, משום שהפסיקה הזו, ביחד עם שתי פסיקות ביה”ד הארצי, שניתנו לאחרונה בעניין אקרשטיין וטייסי אל-על, מקבעות תנאים כמעט בלתי אפשריים לעובדים, הרוצים להתארגן במקום בו אין הסכם קיבוצי קודם. כדי להבין את זה, די להביט שנתיים אחורה אל נקודת ההתחלה שלנו. אם הפסיקות הללו היו עומדות לפני שנתיים, לא הייתה קמה התארגנות עובדים לא בכללית רפואה משלימה ולא בש.ל.ה. זאת משום הקושי העצום ליצור את הסולידאריות הדרושה להתאגדות אותנטית, עם עובדים שאינם עובדים איתנו באותה מרפאה ולא חולקים איתנו את אותו מקצוע ואותם תנאי שכר.

בנוסף לפסק הדין העגום הזה, החליט השופט לובוצקי לא לדון בבקשת הביזיון שלנו וזאת משום שהבקשה הוגשה במסגרת הסעדים הזמניים שניתנו לנו. תוקפם של הסעדים הזמניים פג ברגע שיש פסיקה בתיק העיקרי. במילים אחרות, החלטתו שלא לדון בביזיון נובעת מטעמים טכניים.

על אף פסק הדין הנ”ל,  מחוייבותנו לשיפור תנאי העבודה והשכר בש.ל.ה בעינה עומדת, גם בתנאים החדשים שנוצרו, כשאת העובדים מייצג כרגע ארגון שנכנס למו”מ עם ההנהלה ללא קיום הליך דמוקרטי הכרחי של בחירות, שבחר לא לקיים הליך מסודר של גיבוש דרישות בשיתוף העובדים, אותם הוא מתיימר לייצג ושאינו מוצא לנכון לקיים אסיפות בהן, לכל הפחות, יפרוס את עמדותיו במו”מ. מציאות מצערת ומדאיגה זו איננה מרתיעה אותנו ובימים הקרובים נערוך בחינה מדוקדקת של האפשרויות המשפטיות והארגוניות העומדות לרשותנו.

בכנס שנקיים ביום ג’ ה-20.7  מוצאי ט’ באב בשעה 20:30 בסמינר הקיבוצים,

נמשיך ונדון בפסיקת ביה”ד, ההשלכות שלה עלינו והמשך דרכנו.

ונסיים בשני ציטוטים מתוך פסה”ד שיזכירו לנו את ההישג שאי אפשר לקחת מאיתנו: “כוח לעובדים מצידו יכול לזקוף לזכותו הישג ערכי משמעותי של יצירת התארגנות חדשה במקום עבודה בלתי מאורגן”.

ו…“זאת החלטנו, לא מבלי שנשכח לחזור ולשבח את ב”כ המבקשת 1, עו”ד דרעי, שפעל יחד עם ארגון כוח לעובדים לחיזוק חופש ההתארגנות, על ידי יצירת התארגנות ראשונית במקום עבודה בלתי מאורגן.”

בברכת חזקים כאיגוד

הנהגת האיגוד וועדת התאום

עדכון מדיון הסיכומים בביה”ד לעבודה

Friday, July 9th, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

מצורף פרוטוקול דיון הסיכומים שהתקיים השבוע בביה”ד האזורי לעבודה. השופט לובוצקי אמור לתת  את הכרעתו עד ה-14.7 ולפסוק האם ש.ל.ה היא יחידת מיקוח אחת או שניתן לפצל את כללית רפואה משלימה ליחידת מיקוח נפרדת.

וכמה אנקדוטות ראויות לציון מתוך הדיון:

  • על רקע הנוכחות הבולטת של עובדים רבים החברים באיגוד בדיון, בלטה העובדה כי אף עובד המאוגד בהסתדרות לא טרח להגיע לאולם ביה”ד.
  • השופט לובוצקי אמר לעו”ד המיצג את ההסתדרות, כי אם כוח לעובדים לא היו באים לכללית רפואה משלימה, אזי ההסתדרות לא הייתה מגיע לש.ל.ה עוד הרבה שנים.
  • מכל שלל הטיעונים של הצדדים בדיון המאד מעניין שהיה, ייזכר הטיעון המופרך והלא יאמן של ההנהלה, לפיו “כללית רפואה משלימה” לא יכולה להיות יחידת מיקוח נפרדת כי אין דבר כזה “כללית רפואה משלימה” – זה מותג: כמו שביסלי ובמבה זה מותג. (מופיע בע”מ 31 שורות 9,10).

תודה מיוחדת לעו”ד אסף דרעי, שעשה כהרגלו עבודה מעולה ומאד מרשימה.

בברכה,

הנהגת האיגוד וועדת התאום

פרוטוקול דיון הסיכומים

עדכון מביה”ד הארצי

Friday, July 2nd, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שהתקיים בביה”ד הארצי בבקשת הערעור של ההנהלה וההסתדרות, החליט ביה”ד כי: 

1. התיק ישאר בביה”ד האזורי ולא יעבור לארצי כפי שביקשה ההסתדרות.

2. הנושא בו צריך ביה”ד להחליט הוא: מהי יחידת המיקוח. כלומר האם בש.ל.ה יש לפצל את יחידת המיקוח או לקבוע יחידת מיקוח אחת.

3. על ביה”ד האזורי לקיים דיון סיכומים בע”פ בנושא יחידת המיקוח עד ה-7.7.10 ולתת החלטה עד ה14.7.10: סעיף זה בהחלטת ביה”ד, קובע למעשה לוח זמנים צפוף להכרעה ומשמעותו היא כי בתוך שבועיים תתקבל הכרעת ביה”ד האזורי לגבי יחידת המיקוח.

4. נדחתה בקשת ההנהלה וההסתדרות כי ביה”ד יורה על הפסקת המו”מ איתנו. אי לכך, המו”מ ביננו ובין ההנהלה ימשך לכל הפחות עד לקבלת הכרעה של ביה”ד האזורי.

 תודה גדולה מגיעה לעו”ד איאן יופה, הרכז המשפטי של כוח לעובדים שייצג אותנו היום בארצי וזאת בהתראה קצרה ביותר, שכן בקשתנו לדחות את הדיון שנקבע להיום בגלל העדרותו  של עו”ד אסף דרעי, שנמצא בחו”ל, לא התקבלה ע”י הארצי.

 ועוד שני עניינים:

  • בפגישתנו עם ההנהלה השבוע הבהרנו, כי העלאת התעריפים עליה הודיעה ההנהלה לפני שבוע, איננה מהווה מענה מבחינתנו להרעת התנאים, שבאה לידי ביטוי בהורדת האחוזים ואי חיוב מטופלים שלא הגיעו לטיפול וכי בקשת בזיון ביה”ד שהגשנו עומדת בעינה. ההנהלה הבהירה מצידה, כי עדכון התעריפים נעשה עפ”י סקר מחירי שוק והסיבה לכך שתעריף טיפולי הדיקור לא עודכן, היא כי תעריף טיפולי הדיקור המקובל כיום, תואם את המחירים בשוק.
  • אנו נערכים לקיומו של כנס עובדים נוסף בזמן הקרוב. הודעה על תאריך ומיקום הכנס תצא בימים הקרובים.

 המשך שבוע נפלא

הנהגת האיגוד וועדת התאום