עדכון מביה”ד הארצי

Friday 2 כJul, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

בדיון שהתקיים בביה”ד הארצי בבקשת הערעור של ההנהלה וההסתדרות, החליט ביה”ד כי: 

1. התיק ישאר בביה”ד האזורי ולא יעבור לארצי כפי שביקשה ההסתדרות.

2. הנושא בו צריך ביה”ד להחליט הוא: מהי יחידת המיקוח. כלומר האם בש.ל.ה יש לפצל את יחידת המיקוח או לקבוע יחידת מיקוח אחת.

3. על ביה”ד האזורי לקיים דיון סיכומים בע”פ בנושא יחידת המיקוח עד ה-7.7.10 ולתת החלטה עד ה14.7.10: סעיף זה בהחלטת ביה”ד, קובע למעשה לוח זמנים צפוף להכרעה ומשמעותו היא כי בתוך שבועיים תתקבל הכרעת ביה”ד האזורי לגבי יחידת המיקוח.

4. נדחתה בקשת ההנהלה וההסתדרות כי ביה”ד יורה על הפסקת המו”מ איתנו. אי לכך, המו”מ ביננו ובין ההנהלה ימשך לכל הפחות עד לקבלת הכרעה של ביה”ד האזורי.

 תודה גדולה מגיעה לעו”ד איאן יופה, הרכז המשפטי של כוח לעובדים שייצג אותנו היום בארצי וזאת בהתראה קצרה ביותר, שכן בקשתנו לדחות את הדיון שנקבע להיום בגלל העדרותו  של עו”ד אסף דרעי, שנמצא בחו”ל, לא התקבלה ע”י הארצי.

 ועוד שני עניינים:

  • בפגישתנו עם ההנהלה השבוע הבהרנו, כי העלאת התעריפים עליה הודיעה ההנהלה לפני שבוע, איננה מהווה מענה מבחינתנו להרעת התנאים, שבאה לידי ביטוי בהורדת האחוזים ואי חיוב מטופלים שלא הגיעו לטיפול וכי בקשת בזיון ביה”ד שהגשנו עומדת בעינה. ההנהלה הבהירה מצידה, כי עדכון התעריפים נעשה עפ”י סקר מחירי שוק והסיבה לכך שתעריף טיפולי הדיקור לא עודכן, היא כי תעריף טיפולי הדיקור המקובל כיום, תואם את המחירים בשוק.
  • אנו נערכים לקיומו של כנס עובדים נוסף בזמן הקרוב. הודעה על תאריך ומיקום הכנס תצא בימים הקרובים.

 המשך שבוע נפלא

הנהגת האיגוד וועדת התאום

אפשרות התגובות סגורה.