החלטת השופט לובוצקי

Wednesday 14 כJul, 2010

לבלוג המלא “בידיים שלנו”

אתמול נתן השופט לובצקי את פסיקתו בענייננו וקבע כי ש.ל.ה היא יחידת מיקוח אחת וכללית רפואה משלימה לא תהיה יחידת מיקוח נפרדת.

משמעות הפסיקה היא, כי ההסתדרות הוכרה כארגון היציג בש.ל.ה, המוסמך לנהל מו”מ עם ההנהלה ולחתום על הסכם קיבוצי בשם העובדים בכל ש.ל.ה.

זהו יום עצוב, לא רק לנו אלא לכל העובדים במשק שאינם מאורגנים עדיין, משום שהפסיקה הזו, ביחד עם שתי פסיקות ביה”ד הארצי, שניתנו לאחרונה בעניין אקרשטיין וטייסי אל-על, מקבעות תנאים כמעט בלתי אפשריים לעובדים, הרוצים להתארגן במקום בו אין הסכם קיבוצי קודם. כדי להבין את זה, די להביט שנתיים אחורה אל נקודת ההתחלה שלנו. אם הפסיקות הללו היו עומדות לפני שנתיים, לא הייתה קמה התארגנות עובדים לא בכללית רפואה משלימה ולא בש.ל.ה. זאת משום הקושי העצום ליצור את הסולידאריות הדרושה להתאגדות אותנטית, עם עובדים שאינם עובדים איתנו באותה מרפאה ולא חולקים איתנו את אותו מקצוע ואותם תנאי שכר.

בנוסף לפסק הדין העגום הזה, החליט השופט לובוצקי לא לדון בבקשת הביזיון שלנו וזאת משום שהבקשה הוגשה במסגרת הסעדים הזמניים שניתנו לנו. תוקפם של הסעדים הזמניים פג ברגע שיש פסיקה בתיק העיקרי. במילים אחרות, החלטתו שלא לדון בביזיון נובעת מטעמים טכניים.

על אף פסק הדין הנ”ל,  מחוייבותנו לשיפור תנאי העבודה והשכר בש.ל.ה בעינה עומדת, גם בתנאים החדשים שנוצרו, כשאת העובדים מייצג כרגע ארגון שנכנס למו”מ עם ההנהלה ללא קיום הליך דמוקרטי הכרחי של בחירות, שבחר לא לקיים הליך מסודר של גיבוש דרישות בשיתוף העובדים, אותם הוא מתיימר לייצג ושאינו מוצא לנכון לקיים אסיפות בהן, לכל הפחות, יפרוס את עמדותיו במו”מ. מציאות מצערת ומדאיגה זו איננה מרתיעה אותנו ובימים הקרובים נערוך בחינה מדוקדקת של האפשרויות המשפטיות והארגוניות העומדות לרשותנו.

בכנס שנקיים ביום ג’ ה-20.7  מוצאי ט’ באב בשעה 20:30 בסמינר הקיבוצים,

נמשיך ונדון בפסיקת ביה”ד, ההשלכות שלה עלינו והמשך דרכנו.

ונסיים בשני ציטוטים מתוך פסה”ד שיזכירו לנו את ההישג שאי אפשר לקחת מאיתנו: “כוח לעובדים מצידו יכול לזקוף לזכותו הישג ערכי משמעותי של יצירת התארגנות חדשה במקום עבודה בלתי מאורגן”.

ו…“זאת החלטנו, לא מבלי שנשכח לחזור ולשבח את ב”כ המבקשת 1, עו”ד דרעי, שפעל יחד עם ארגון כוח לעובדים לחיזוק חופש ההתארגנות, על ידי יצירת התארגנות ראשונית במקום עבודה בלתי מאורגן.”

בברכת חזקים כאיגוד

הנהגת האיגוד וועדת התאום

אפשרות התגובות סגורה.